pixel

Свържете се с нас

0889 77 88 88

Изпратете ни съобщение!

Вашите данни:

Съобщение:

Съобщението Ви беше изпратено успешно. Close this notice.


Здравна застраховка

Запитване за здравна застраховка

Застраховано лице

Ниво на защита лева

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка за цялото семейство

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Автомобилна застраховка

Запитване за автомобилна застраховка

Данни за контакт:

Вашата кола:

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка на имущество

Запитване за имуществена застраховка

Данни за контакт:

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка за пътуване

Запитване за туристическа застраховка

Данни за контакт:

Пътуване

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка на бизнеса

Запитване за бизнес застраховка

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка транспорт

Запитване за транспортна застраховка

Данни за контакт:

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.

Застраховката „Злополука“ дава комплексна защита срещу рискове, които дебнат отвсякъде

Застраховката “Злополука” (наред със застраховката „Живот” и здравната застраховка) е една от важните мерки, които човек може да предприеме за сигурността и комфорта си като личност и като отговорен партньор и родител. Тя ни защитава в динамичното ежедневие, свободното ни време и по време на почивките и пътуванията ни – навсякъде, където сме изложени на рискове.

Днес ти представяме нова пакетна застраховка „Злополука” с покритие в страната и чужбина, която ти дава възможност за комплексна защита. Застраховката е предназначена както за индивидуални лица, така и за семейства, а също така и за хора, живеещи във фактическо съжителство.

Покритията на застраховката включват временна или трайна загуба на работоспособност, настъпили вследствие на злополука, загуба на живот настъпила при злополука, обезщетение при болничен престой след злополука и спасителни разноски, което на практика позволява застраховката да се използва и като „Планинска застраховка”.

Застрахователната премия (цената на застраховката) се определя в зависимост от избрания пакет като при семейните застраховки, премията е обща за цялото семейство, независимо от броя на членовете му.

Предложението е структурирано в три гъвкави пакета с нарастваща застрахователна сума и застрахователно обезщетение:

Пакет „Класик” със застрахователна сума 5000 лв/евро, пакет „Комфорт”  със застрахователна сума 10 000 лв./евро и пакет „Престиж”, където застрахователната сума е 20 000 лв./евро.

И трите пакета включват изплащане на застрахователната сума при загуба на живот на застрахованото лице над 14 г., изплащане на процент от застрахователната сума при:

  • Трайна загуба на работоспособност – изплаща се процент от застрахователната сума, равен на процента загубена работоспособност, определен от ТЕЛК/НЕЛК;
  • Обезщетение при временна загуба на трудоспособност, което се изплаща спрямо избрания застрахователен пакет;
  • Обезщетение за болничен престой до 180 дни на територията на Р.България и до 30 дни в чужбина;
  • Спасителни разноски по издирване, спасяване, оказване на първична медицинска помощ и транспорт.

Застрахователните премии са изключително изгодни и зависят от избрания вид (индивитуална, семейна) и пакет („Класик”, „Комфорт”, „Престиж”) на застраховката.

Свържи се с нас за повече информация!

Информация

Сигма Консулт ЕООД

София, жк. Манастирски Ливади,
ул. „Тодор Джебаров“ бл. 33 А, партер

За контакт

office@sigmaconsult.eu

0889 77 88 88

02 4653 129
0884 460 807