pixel

Свържете се с нас

0889 77 88 88

Изпратете ни съобщение!

Вашите данни:

Съобщение:

Съобщението Ви беше изпратено успешно. Close this notice.


Здравна застраховка

Запитване за здравна застраховка

Застраховано лице

Ниво на защита лева

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка за цялото семейство

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Автомобилна застраховка

Запитване за автомобилна застраховка

Данни за контакт:

Вашата кола:

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка на имущество

Запитване за имуществена застраховка

Данни за контакт:

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка за пътуване

Запитване за туристическа застраховка

Данни за контакт:

Пътуване

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка на бизнеса

Запитване за бизнес застраховка

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка транспорт

Запитване за транспортна застраховка

Данни за контакт:

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.

Застраховка имущество

Реализирали сте желанията си и притежавате мечтаният дом?

Застраховайте го, за да го предпазите от ежедневните опасности – кражба чрез взлом, пожар, природни бедстия, спукани тръби, счупване на стъкла – спестете си време и средства, погрижете се за имуществото си.

За дома

Застраховката за дома е вид застраховка, която се използва за защита от щети като пожар, кражба и природни бедствия. Тя също така осигурява покритие срещу злополуки в дома.
С помощта на застраховката за дома собствениците имат за цел да възстановят загуби, които възникват в случай, че домът е повреден, или се случи инцидент на територията му.

от 99 лв.
Ниво на защита: от 10 000 до 1 000 000 лв
Гратисен период: няма
Гореща линия: 24 часа

За бизнеса

Застраховка специално разработена с цел осигуряване на застрахователно покритие на имуществото на български и чуждестранни физически и юридически лица, извършващи производствена или непроизводствена дейност.

Застраховат се собствени или на законно основание наети, предоставени на отговорно пазене или разпореждане имущества, в това число:
- недвижими имущества – производствени и непроизводствени сгради;
- движими имущества – машини, съоръжения и оборудване;компютри, аудиовизуална и офис техника;транспортни средства; стопански инвентар; разходи за придобиване на ДМА; други ДМА; произведения на изкуството;
- стоково-материални запаси: стоки; материали и суровини; незавършено производство; продукция;
- чужди движими и недвижими имущества, намиращи се в застрахования обект и собственост на трети лица, които застрахованият владее, контролира и/или ползва на законно основание.

от 89 лв.
Ниво на защита: от 10 000 до 1 000 000 лв
Гратисен период: няма
Гореща линия: 24 часа
Застраховка на витрини: Да

Търговски обект

Витрини на търговски обект

Застраховка специално разработена с цел осигуряване на застрахователно покритие на имуществото на малки или големи търговски обекти.

Обект на застраховката са стъкла и витрини, стока, подобренията, които сте направили в търговския обект (подови настилки, окачени тавани, декоративни мазилки).

Застраховат се собствени или на наети търговски обекти:
- подобренията по обекта - направените от вас разходи за ремонт и обзавеждане с лимит до 4 000 лева;
- стоки без опис с лимит до 2 000 лева;
- счупване на стъкла и витрини с лимит 4 000 лева;

от 49 лв.
Ниво на защита: от 1 000 до 10 000 лв
Гратисен период: няма
Гореща линия: 24 часа
Застраховка на витрини: да

Важни документи

Допълнителна информация може да откриете в информационните документи.

Информация

Сигма Консулт ЕООД

София, жк. Манастирски Ливади,
ул. „Тодор Джебаров“ бл. 33 А, партер

За контакт

office@sigmaconsult.eu

0889 77 88 88

02 4653 129
0884 460 807