pixel

Свържете се с нас

0889 77 88 88

Изпратете ни съобщение!

Вашите данни:

Съобщение:

Съобщението Ви беше изпратено успешно. Close this notice.


Здравна застраховка

Запитване за здравна застраховка

Застраховано лице

Ниво на защита лева

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка за цялото семейство

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Автомобилна застраховка

Запитване за автомобилна застраховка

Данни за контакт:

Вашата кола:

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка на имущество

Запитване за имуществена застраховка

Данни за контакт:

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка за пътуване

Запитване за туристическа застраховка

Данни за контакт:

Пътуване

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка на бизнеса

Запитване за бизнес застраховка

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка транспорт

Запитване за транспортна застраховка

Данни за контакт:

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.

Вземете застраховка на транспорт!

Застраховка на транспорт

Основната цел на тези застраховки е да обезщетят собственика на стоката за финансови загуби, които могат да бъдат понесени в случай, че товара бъде увреден по време на превоз.
Застрахователя изплаща обезщетение за пълната или частична загуба на товара в зависимост от застрахователното събитие и покритите по полицата рискове. Възстановяват се и разходи, извършени с цел спасяване и ограничаване на щетите, както и хонорари за издаване на аварийни протоколи. Предлагаме застраховка на товара по време на международен превоз и във вътрешността на Република България.

Отговорност на превозвача

Застраховката е предназначена за спедитори, които извършват своята дейност в съответствие с “Общите спедиторски условия” (ОСУ) и “Общите складови условия” (ОСКУ) на Националното сдружение на българските спедитори (НСБС).

Спедиторът може да действа:
1. Като пълномощник – от името и за сметка на клиента и/или собственика.
2. Като търговски представител – от свое име, но за сметка на клиента и/или собственика.
3. Като оператор – от свое име и за своя сметка.

В зависимост от района в който се извършват автомобилните превози застраховката е валидна на територията на Европа или Европа и Азия.

от 59 лв
Ниво на защита: от 10 000 до 1 000 000 лв
Гратисен период: няма
Гореща линия: 24 часа

Карго

Този вид застраховка предоставя застрахователна защита на товари и свързани с тях материални интереси от рисковете, на които са изложени по време на превоз.

По условията на застраховката могат да се застраховат товари по време на превоз, включително пари, документи, ценни книжа, филателни и нумизматични образци и колекции, панаирни и изложбени експонати, произведения на изкуството, изделия, накити и предмети от благородни метали и скъпоценни камъни, живи животни и растения, както и свързаните с тях имуществени интереси.

По силата на застрахователния договор се обезщетяват загуби и/или повреди на товара вследствие на възникнало застрахователно събитие, покрито съгласно уговорените от страните клаузи, представляващи неразделна част от застрахователния договор.

от 59 лв
Ниво на защита: от 10 000 до 1 000 000 лв
Гратисен период няма
Гореща линия: 24 часа

Информация

Сигма Консулт ЕООД

София, жк. Манастирски Ливади,
ул. „Тодор Джебаров“ бл. 33 А, партер

За контакт

office@sigmaconsult.eu

0889 77 88 88

02 4653 129
0884 460 807