pixel

Свържете се с нас

0889 77 88 88

Изпратете ни съобщение!

Вашите данни:

Съобщение:

Съобщението Ви беше изпратено успешно. Close this notice.


Здравна застраховка

Запитване за здравна застраховка

Застраховано лице

Ниво на защита лева

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка за цялото семейство

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Автомобилна застраховка

Запитване за автомобилна застраховка

Данни за контакт:

Вашата кола:

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка на имущество

Запитване за имуществена застраховка

Данни за контакт:

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка за пътуване

Запитване за туристическа застраховка

Данни за контакт:

Пътуване

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка на бизнеса

Запитване за бизнес застраховка

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка транспорт

Запитване за транспортна застраховка

Данни за контакт:

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.

За бизнеса

За всеки бизнес е нужна застраховка, всеки бизнес носи отговорност към партньорите си или към крайния потребител.

- Отговорност на работодателя;
- Обща гражданска отговорност към трети лица;
- Отговорност на хотелиери и ресторантьори;
- Отговорност на продукта;
- Професионална отговорност на адвокати;
- Професионална отговорност на лекари;
- Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството;
- Трудова злополука;
- Имуществени застраховка на предприятието;
- Стоки на склад;
- Други.

Работодател

Всеки работодател, който наема персонал на трудов договор, носи отговорност за вредите, претърпени от неговите работници и служители при изпълнение на трудовите им задължения.

от 69 лв

Хотелиери и ресторантьори

Застраховка гражданската отговорност на юридическо или физическо лице – търговец по смисъла на Търговския закон, за вреди, причинени на трети лица при осъществяване на хотелиерска и/или ресторантьорска дейност в собствен или нает туристически обект, посочен в полицата.

от 79 лв

Адвокати

Застраховката „Професионална отговорност на адвокати“ се сключва задължително от лица, упражняващи адвокатската професия, съгласно чл. 50 от Закона за адвокатурата.

от 129 лв

Медицински лица

Застраховката „Професионална отговорност на медицински персонал“ се сключва задължително от лечебните заведения за медицинския им персонал, съгласно чл. 189 от Закона за здравеопазването от 01 януари 2005 г.

от 139 лв

Строители

Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството е задължителна застраховка, съгласно чл. 171 от Закона за устройство на територията и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

от 179 лв

Трудова злополука

Работодателите застраховат задължително работниците и служителите си, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им. При сключен застрахователен договор и платена премия застрахователната компания носи отговорност за живота и здравето на застрахованите лица и покрива риска от трудова злополука.

от 49 лв

Стоки на склад

Застраховка предназначена за складови помещения и техните наличности, която покрива следните рискове:
- Пожар – основно покритие, включително последиците от неговото гасене; мълния; експлозия; сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар.
- Допълнителни покрития: злоумишлени действия на трети лица, вандализъм; бедствия – буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и/ или лед, измръзване/ замръзване;земетресение;изтичане на вода и пара;имплозия; свличане или срутване на земни пластове и/или действие на подпочвени води; действие на морски вълни; удар от превозно средство; авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване; чупене на стъкла; изтичане на вода от спринклерни инсталации; вреди при промяна на мястото на застраховката; ударна/звукова вълна; късо съединение и/или токов удар; други разходи, необходими за ограничаване на вредите във връзка с настъпилото застрахователно събитие.
- Кражба чрез взлом, самостоятелно или в комбинация с грабеж и/или кражба, с техническо средство. Приложима за движимите имущества, застраховани в ДЗИ поне срещу основно покритие (пожар), както и за пари в брой и др. подобни.
- Прекъсване на дейността – Загуба на брутна печалба, произтичаща от намаляване на приходите от продажби на продукция/стоки/услуги и нарастване на разходите, свързани с дейността. Покритието се предоставя:
- за загуби вследствие на преки имуществени вреди, покрити по валидна и действаща застраховка „Индустриален пожар“, сключена в ДЗИ;
- за периода на възстановяване на дейността, но не повече от договорения период на обезщетяване.

Важни документи

Допълнителна информация може да откриете в информационните документи.

Информация

Сигма Консулт ЕООД

София, жк. Манастирски Ливади,
ул. „Тодор Джебаров“ бл. 33 А, партер

За контакт

office@sigmaconsult.eu

0889 77 88 88

02 4653 129
0884 460 807