pixel

Свържете се с нас

0889 77 88 88

Изпратете ни съобщение!

Вашите данни:

Съобщение:

Съобщението Ви беше изпратено успешно. Close this notice.


Здравна застраховка

Запитване за здравна застраховка

Застраховано лице

Ниво на защита лева

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка за цялото семейство

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Автомобилна застраховка

Запитване за автомобилна застраховка

Данни за контакт:

Вашата кола:

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка на имущество

Запитване за имуществена застраховка

Данни за контакт:

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка за пътуване

Запитване за туристическа застраховка

Данни за контакт:

Пътуване

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка на бизнеса

Запитване за бизнес застраховка

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка транспорт

Запитване за транспортна застраховка

Данни за контакт:

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.

“УНИКА“ дава възможност за самостоятелен оглед на щети

За максимално улесняване на клиентите и оптимизиране на процеса по завеждане на щети, от ЗК „УНИКА“ АД въвеждат възможност за извършване на самостоятелен оглед (заснемане) на щети по имуществени застраховки на физически лица.

За кого е валидна офертата?

Единствено и само физически лица.

Как може да се възползвате от тази възможност? 

  • Като ви бъде отправено предложение от застрахователния брокер
  • Сами да инициирате самостоятелен оглед за конкретен случай

Застрахованият следва да потвърди ползването на услугата, след което до два часа ще получи обратна връзка от представител на застрахователя.

Кой прави преценката за това, дали може да бъде извършен самостоятелен оглед?

Представител на застрахователя (застрахователен брокер).

Самостоятелен оглед (заснемане) може да се предложи при следните застрахователни събития:

  • счупване на стъкла;
  • авария на ВиК;
  • разбити врати и прозорци при извършване на „Злоумишлени действия на трети лица“ – само в случаите, когато няма установена кражба.

За максимално улесняване на клиентите, облекчена обработка на документите по преписките и по-бързото им приключване, ще се прилага следното:

  • Доказване наличието на събитие от природно бедствие (бурен вятър, проливен дъжд и др.). Основно ще се извършва по справки от местна преса, интернет и други медийни източници (вместо изискване на документ от НИМХ). За обезщетения на стойност над 5000 лева, справката/документът ще се изисква по служебен път от застрахователя, в случай че описаното събитие не може да бъде установено. При предоставянето на документ и доказване на настъпването на застрахователно събитие, разходът на застрахования ще бъде покрит.
  • По претенции до 5 000 лева на недвижими имоти доказване на собствеността ще се извършва от застрахователя в регистъра на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и няма да се изисква от застрахования да предоставя документ за собственост. Такъв документ ще бъде изискван при щети над 5 000 лв. и при невъзможност да се установи собствеността в имотния регистър.

При необходимост от допълнителни пояснения, консултации и въпроси, винаги може да потърсите Сигма Консулт за съдействие. Нашият екип ще откликне с радост!

Информация

Сигма Консулт ЕООД

София, жк. Манастирски Ливади,
ул. „Тодор Джебаров“ бл. 33 А, партер

За контакт

office@sigmaconsult.eu

0889 77 88 88

02 4653 129
0884 460 807