pixel

Свържете се с нас

0889 77 88 88

Изпратете ни съобщение!

Вашите данни:

Съобщение:

Съобщението Ви беше изпратено успешно. Close this notice.


Здравна застраховка

Запитване за здравна застраховка

Застраховано лице

Ниво на защита лева

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка за цялото семейство

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Автомобилна застраховка

Запитване за автомобилна застраховка

Данни за контакт:

Вашата кола:

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка на имущество

Запитване за имуществена застраховка

Данни за контакт:

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка за пътуване

Запитване за туристическа застраховка

Данни за контакт:

Пътуване

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка на бизнеса

Запитване за бизнес застраховка

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка транспорт

Запитване за транспортна застраховка

Данни за контакт:

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.

Някои въпроси пред системата „бонус–малус”

В България най-разпространената застраховка е „Гражданска отговорност на автомобилистите”, затова интересът към системата „бонус-малус”, която предстои да бъде въведена скоро, е нормално много висок.

Освен очевидното,  че това е справедлива система, при която недобросъвестните ще плащат по-висока сума за застраховката си, изглежда, че все пак тя крие и някои детайли, които предполагат по-задълбочено обмисляне.

Системата ще отчита набор показатели за „рискованост” на един водач. Тук се включват критерии като възраст, населено място, стаж зад волана, изминати километри за година, а също така и регистрирани предишни нарушения, вредни навици и др. Наборът от показатели може да бъде доста дълъг и да доведе до максимално гранулиране на застрахователната съвкупност. С използване на съвременни технологии като big data mining премията може да се индивидуализира дори до единичен шофьор (тази възможност в момента е обект на сериозни спорове на ниво европейски регулатори, доколкото би довела до нарушаване на основни застрахователни принципи и ценова дискриминация).

Например системата „бонус-малус” в  Германия стъпва на 110 вариации по  9 критерия и позволява 138 милиона възможни комбинации на застрахователна премия, което е около три пъти повече от броя на регистрираните в страната коли. Това илюстрира сложността на актюерските механизми, които трябва да залегнат в основата на една правилно функционираща методика.

Досега нашата система е основана върху основите на методики от времето на доминацията  на „Държавния застрахователен институт“. Все още водеща е кубатурата на двигателя на МПС като основен фактор, който се използва още от 60-те години на миналия век. След промените през 1989 г. тази модел на ценообразуване се запази с някои допълнителни критерии, но и до сега факторът „кубатура” е доминиращ.  Ако не се подходи адекватно, рискът е лошото структуриране и неадекватно детайлизиране може да доведе до наедекватни премии, което да направи някои полици недостъпни до някои категории водачи, което пък би ги подтиканало да шофират без застраховка, което е допълнителен рисков фактор.

Освен това системата не предполага централно ценообразуване, а всяка компания ще може да я надгражда в определени граници. Това поражда опасности някои застрахователи да концентрират повече и недобре покрит риск, като таргетират основно клиенти с високи премии. Същестествува опасност и група клиенти да стане нежелана и да е отхвърляна от всички застрахователи.

Системата, дори да е калибрирана добре, оставя други въпросителни. На първо място това,  че застраховката се сключва за МПС, а не за водача,  така че в  рамките на едно семейство например собственик и подписващ полицата може да е най-неактивният шофьор без никакви произшествия, докато автомобилът се ползва и от някой с по-рисков профил.

Дори да игнорираме, че застраховката е за кола, а системата „Бонус-малус“ е за водач, тогава пък идва следващ въпрос  – с развитието на автомобилостроенето и бъдещето на напълно автономни коли, застраховка ГО изобщо няма да е приложима. И ако в момента това изглежда като научна фантастика (особено за България), то в един момент може да се окаже, че старата пратика застрахователите да се концентрират върху характеристиките на автомобила може да се завърне под някаква форма.

по материал от capital.bg

Информация

Сигма Консулт ЕООД

София, жк. Манастирски Ливади,
ул. „Тодор Джебаров“ бл. 33 А, партер

За контакт

office@sigmaconsult.eu

0889 77 88 88

02 4653 129
0884 460 807