pixel

Свържете се с нас

0889 77 88 88

Изпратете ни съобщение!

Вашите данни:

Съобщение:

Съобщението Ви беше изпратено успешно. Close this notice.


Здравна застраховка

Запитване за здравна застраховка

Застраховано лице

Ниво на защита лева

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка за цялото семейство

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Автомобилна застраховка

Запитване за автомобилна застраховка

Данни за контакт:

Вашата кола:

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка на имущество

Запитване за имуществена застраховка

Данни за контакт:

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка за пътуване

Запитване за туристическа застраховка

Данни за контакт:

Пътуване

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка на бизнеса

Запитване за бизнес застраховка

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка транспорт

Запитване за транспортна застраховка

Данни за контакт:

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.

Застраховка „Отмяна на пътуване“ от Армеец

Какво представлява тази застраховка? За какво ни е нужна?

Тази застраховка е доброволна, но се препоръчва на лица, на които предстои някакво пътуване, независимо дали е в страната или в чужбина. Най-общо казано, тя се сключва за да ви бъдат възмездени разходите свързани с пътуването, ако по дадена причина то не може да се осъществи или ваканцията ви бъде прекъсната. Причините могат да бъдат свързани с някакво заболяване на клиента или на негов близък, или пък с други събития като например загуба на лични документи, уволнение или спиране от отпуска от страна на работодателя, призовка за съдебно дело и други подобни – всички са подробно и изчерпателно описани в общите условия, които получава клиента, наред с полицата по застраховката.

Има ли значение по кое време ще сключим застраховката?

Важно е застраховката да се сключи не по-късно от 5 дни, след като е закупен билет за пътуването, платен е хотел, сключен е договор и т.н., като действително трябва да има поне частично плащане. Друго условие също така, е дните оставащи до заминаването да са поне 10.

Каква е цената на застраховката и какво ще ни се заплати при провалено пътуване?

Цената не е фиксирана и зависи от цени на самолетни билети, хотелски нощувки, като цяло на пътуването. Премията, която евентуално ще получите, зависи от застрахователната сума, която сте избрали, както и от продължителността на периода от сключване на полицата до края на пътуването.

Има ли нещо друго, което трябва да знаем?

Всяка една застраховка представлява договор и както при всички договори, и тук трябва да спазвате задълженията си по него. При този вид застраховка, най-общо казано, сте задължени да предоставите на Застрахователя всяка една значима информация при сключването й, за всяка промяна по време на действието й, както и за настъпване на застрахователно събитие в посочените срокове, при пълно съдействие по изясняване обстоятелствата на настъпването му.

„Отмяна на пътуване“ от Армеец е създадена с цял да се наслаждавате на пътуването си и да оставите грижите на нас!

Информация

Сигма Консулт ЕООД

София, жк. Манастирски Ливади,
ул. „Тодор Джебаров“ бл. 33 А, партер

За контакт

office@sigmaconsult.eu

0889 77 88 88

02 4653 129
0884 460 807