Свържете се с нас

0889 77 88 88

Изпратете ни съобщение!

Вашите данни:

Съобщение:

Съобщението Ви беше изпратено успешно. Close this notice.


Здравна застраховка

Запитване за здравна застраховка

Застраховано лице

Ниво на защита лева

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка за цялото семейство

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Автомобилна застраховка

Запитване за автомобилна застраховка

Данни за контакт:

Вашата кола:

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка на имущество

Запитване за имуществена застраховка

Данни за контакт:

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка за пътуване

Запитване за туристическа застраховка

Данни за контакт:

Пътуване

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка на бизнеса

Запитване за бизнес застраховка

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка транспорт

Запитване за транспортна застраховка

Данни за контакт:

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.

Застраховка на ресторанти

Покрива целия набор от рискове, които съпътстват ресторантския Ви бизнес – независимо дали сте малко бистро или 5-звездно гурме. Застрахователният ви договор може да включва застраховка за сгради, обзавеждане и оборудване; разваляне на продукти; прекъсване на дейността; отговорност на продукта; отговорност на ресторантьора.

Прочетете още

Едва 6-7% от имотите в България се застраховат

Константин Велев, председател на УС на АБЗ, пред БНТ: „

 

В интервю за сутрешния блок на БНТ „Денят започва“ на 9.09.2022 г. Константин Велев, председател на УС на АБЗ, коментира тенденциите по отношение на застраховането на недвижими имоти и причините за ниското ниво на застрахователно покритие у нас на фона на скорошните бедствени наводнения у нас. Той посочи, че през последните 10 години няма особена промяна в нивото на застраховане на домашно имущество – едва 6-7% от имотите на физически лица се застраховат. Това  е изключително нисък процент особено като че отчете, че по-голяма част от хората живеят в собствени жилища Остава валидна тенденцията хората да застраховат приоритетно автомобилите си – не само по линия на „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, но и Каско.

Според Велев една от основните причини за ниското покритие по линия на имущественото застраховане  е ниският стандарт на живот. При недостатъчни доходи семействата се стремят да ограничават разходите си и за съжаление застраховките се приемат като разход, който би могъл да се спести. Повечето хора си казват „На мен това няма да се случи“ и разчитат на късмета.

Велев посочи, че на пазара се предлага широка палитра от варианти на имуществени застраховки – и по-евтини и по-оптимални – така че всеки човек да може да избере подходящата полица, според индивидуалните си нужди.  Има застраховки, които излизат по 25-35 лв. на година, но те съответно са на ниска застрахователна сума – например около 10 000 лв. – и при погиване на имота застрахованото лице ще получи обезщетение в този размер. „Очевидно тези средства няма да са достатъчни, за да се построи нова къща, но все пак е повече от това, което може да се получи по линия на държавна помощ“ – посочи Константин Велев. При сключване на полица на застрахователна сума, отговаряща на реалната пазарна стойност на имота, обезщетението при събитие би било достатъчно, за да се покрият реалните щети на имота, но и съответно премията би била по-висока.  Например, ако пазарната оценка на имота е 100 000 евро, цената на застраховката би била около 400 лв. годишно.

Стандартното покритие на  застраховките на домашно имущество включва основните рискове – наводнения, бури, градушки, пожар, като рискът земетресение при някои компании се предлага като отделно. Допълнително, по желание на клиента, може да се включат покрития като „Кражба с взлом“, „Злоумишлени действия на трети лица“  и други.  За оценка на щетите при възникнало събитие застрахователите ползват експертни лица, най-често работещи в сферата на строителството и съответно са запознати с актуалните цени на строителните материали, труд и т.н.

По отношение на земеделските застраховки Велев коментира, че те се сключват основно от земеделски кооперации, които ползват кредити и субсидии по линия на ДФЗ, но не и от индивидуални стопани, като масово се разчита на помощ от държавата в случай на събитие. Действително, държавата подпомага пострадалите, но всъщност нейната роля е по-скоро да създаде механизмите и мотивацията за застраховане и съответно при настъпване на тежко събитие да се погрижи за инфраструктурата. А застраховките са този инструментариум, чрез който да се покриват нанесените щети на имуществото на хората.

Източник: www.abz.bg

Прочетете още

Новото BMW X1.

Новото BMW X1 впечатлява със силно дизайн излъчване, пространствен комфорт и напредничава дигитализация.

Със своя забележителен вид, внушаващ усещане за здравина, както и с универсалната си функционалност, новото BMW X1 създава неповторимо усещане за свобода и независимост в ежедневния трафик, както и при дълги пътувания. Прогресивният дизайн и атмосферата в интериора, излъчваща високо качество, като богатото серийно оборудване подчертават зрелия премиум характер на модела.

Вземете сега BMW X1 на цена от 649 лв. с ДДС, вие получавате още:

 • Популярно оборудване
 • Възможност за онлайн консултация
 • Обратно изкупуване на автомобила ви на атрактивна за вас цена

 

Изпратете запитване или се свържете с нас на телефон: 0889 77 88 88

Прочетете още

Кой има право на обезщетение за неимуществени вреди след ПТП?

Кой има право на обезщетение за неимуществени вреди след ПТП?
Правото на пострадалите от ПТП да получат обезщетение за претърпените от тях имуществени и неимуществени вреди произтича от разпоредбата на чл.45 от ЗЗД, която гласи „Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму.“
Чл.52 от ЗЗД определя, че „Обезщетение за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост.“
Отговорността на застрахователната компания е регламентирана в Кодекса на застраховането, но се обуславя от отговорността на виновния за ПТП водач, по отношение на когото действат разпоредбите на ЗЗД.
Когато става въпрос за причинени от ПТП телесни увреждания, нещата са напълно ясни, защото пострадалият е този, който е претърпял вредите.
Не така стои въпросът обаче, когато става въпрос за ПТП, при които има загинали.
Кръгът от лица, легитимирани да получат обезщетение за неимуществени вреди от причинена при непозволено увреждане смърт на близък, не е уреден в нашето законодателство. В нито един нормативен акт няма да намерите отговор на въпроса КОЙ има право на обезщетение за смъртта на свой близък. Липсата на законодателна уредба е наложила за целите на правоприлагането лицата с право на обезщетение да бъдат определени от Пленума на Върховния съд /ВС/.
До 2018г. право на обезщетение за неимуществени вреди имаха само най-близките на починалия при ПТП – неговите деца, съпруга (независимо дали са имали сключен граждански брак или просто са съжителствали) и неговите родители.
Отговор на въпроса се даваше в Постановление №4 от 1961г., Постановление №5 от 1969г. и Постановление №2 от 1984г.
– Постановление №4 от 1961г. – „Кръгът на лицата, които имат право на неимуществени вреди, се определя от съда по справедливост и обхваща най-близките роднини, като низходящите, възходящите и съпруга.“ Има се предвид тези от първа степен – деца и родители.
– Постановление №5 от 1969г. допълва постановление № 4 от 1961 г. на Пленума на Върховния съд в следния смисъл – „Имат право на обезщетение за неимуществени вреди и отглежданото, но неосиновено дете, съответно отглеждащият го, ако единият от тях почине вследствие непозволено увреждане, както и лицето, което е съжителствало на съпружески начала с починалия при непозволено увреждане, без да е бил сключен брак, ако това съжителство не съставлява престъпление и не противоречи на правилата на морала.“
– Постановление №2 от 1984г. – При опит този кръг да бъде разширен ВС е постановил изрично, че „При смърт на пострадалия от непозволено увреждане не се дължи обезщетение за неимуществени вреди на лица извън кръга на тези, посочени в Постановления № 4/61 г. и № 5/69 г. на Пленум на ВС.“
Основания за получаване на обезщетение
Пострадалите трябва да докажат близките си отношения с починалия и претърпените болки и страдания от неговата загуба. От това зависи и размерът на обезщетението.
Ако например е починал бащата, който е бил клошар и Застрахователната компания/виновният за ПТП успее да докаже, че той не е поддържал връзка със своите деца от години, тогава дори и те да попадат в кръга на правоимащите и изведнъж да започнат да страдат за своя родител, не следва да им се присъжда никакво обезщетение. Същото ще важи и ако единият родител е изоставил своето дете и не го виждал от бебе, а след смъртта му се появи и претендира обезщетение.
Разширен кръг на лицата, имащи право на обезщетение
С Тълкувателно решение №1 от 21.06.2018г. по тълкувателно дело №1 от 2016г. се разшири кръгът на лицата, които имат право на обезщетение, но към новия разширен кръг бяха поставени много специфични изисквания.
„Материално легитимирани да получат обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техен близък са лицата, посочени в Постановление № 4 от 25.V.1961 г. и Постановление № 5 от 24.ХІ.1969 г. на Пленума на Върховния съд, и по изключение всяко друго лице, което е създало трайна и дълбока емоционална връзка с починалия и търпи от неговата смърт продължителни болки и страдания, които в конкретния случай е справедливо да бъдат обезщетени. Обезщетение се присъжда при доказани особено близка връзка с починалия и действително претърпени от смъртта му вреди.“
С това тълкувателно решение към децата, съпругата и родителите бяха добавени и всички други лица, които са създали трайна и дълбока емоционална връзка с починалия и търпят от неговата смърт продължителни болки и страдания.
Основно с тълкувателното решение към досегашния кръг от правоимащи лица се прибавиха братя, сестри, баби, дядовци и внуци. Очевидно е обаче, че не всички те имат право и могат да получат обезщетение. Имат право на обезщетение само тези от тях, които са създали с починалия трайна и дълбока емоционална връзка, заради която след неговата смърт търпят продължителни болки и страдания, сравними по интензитет и продължителност с болките и страданията на най-близките. Братята и сестрите трябва да докажат, че след смъртта на техния брат/сестра тъжат поне толкова, колкото неговите деца, майка и баща.
ВКС приема, че от гледна точка на чл.52 от ЗЗД е справедливо и други лица, извън най-близкия семеен и родствен кръг, да могат да получат обезщетение за неимуществени вреди, ако са създали с починалия постоянна, трайна и дълбока емоционална връзка, заради съдържанието на която търпят морални болки и страдания от смъртта му, сравними по интензитет и продължителност с болките и страданията на най-близките. Отричането на правото на обезщетение при реално проявени и доказани неимуществени вреди от загубата на близък човек противоречи на принципа за справедливост по чл.52 от ЗЗД и на гарантираното с чл.6, ал.2 от Конституцията на Република България и с чл.20 и чл.47 от Хартата за основните права в Европейския съюз равенство на всеки пред закона.
Възможността за обезщетяване на други лица, извън изброените в Постановление № 4/61г. и Постановление на 5/69г., следва обаче да се допусне като изключение – само за случаите, когато житейски обстоятелства и ситуации са станали причина между починалия и лицето да се породи особена близост, оправдаваща получаването на обезщетение за действително претърпени неимуществени вреди (наред с най-близките на починалия или вместо тях – ако те не докажат, че са претърпели вреди от неговата смърт).
Особено близка привързаност може да съществува между починалия и негови братя и сестри, баби/дядовци и внуци. В традиционните за българското общество семейни отношения братята и сестрите, съответно бабите/дядовците и внуците, са част от най-близкия родствен и семеен кръг. Връзките помежду им се характеризират с взаимна обич, морална подкрепа, духовна и емоционална близост. Когато поради конкретни житейски обстоятелства привързаността е станала толкова силна, че смъртта на единия от родствениците е причинила на другия морални болки и страдания, надхвърлящи по интензитет и времетраене нормално присъщите за съответната родствена връзка, справедливо е да се признае право на обезщетение за неимуществени вреди и на преживелия родственик. В тези случаи за получаването на обезщетение няма да е достатъчна само формалната връзка на родство, а ще е необходимо вследствие смъртта на близкия човек преживелият родственик да е понесъл морални болки и страдания, които в достатъчна степен обосновават основание да се направи изключение от разрешението, залегнало в постановления № 4/61 г. и № 5/69г. на Пленума на ВС – че в случай на смърт право на обезщетение имат само най-близките на починалия.
Създаването на трайна и дълбока емоционална връзка, пораждаща предпоставки за проявление на значителни морални болки и страдания, е възможно и между лица, които не се намират в семейни, родствени и наподобяващи ги фактически отношения. За да се избегне накърняване на принципа за справедливост, следва да се допусне като правна възможност обезщетяването и на други лица, извън близкия родствен и семеен кръг на починалия, но само в изключителни случаи – когато претендиращият обезщетение докаже, че е изградил с починалия особено близка и трайна житейска връзка и търпи значителни морални болки и страдания от неговата загуба с продължително проявление във времето.
Държа да отбележа, че лично според мен любовниците не попадат в този кръг и е невъзможно да получат обезщетение, независимо, че биха могли да търпят доста по-интензивни болки и страдания от съпрузите. Считам, че това е така, защото в Постановление №5 от 1969г. изрично е записано, че имат право на обезщетение за неимуществени вреди и лицата, които са съжителствали на съпружески начала с починалия при непозволено увреждане, без да е бил сключен брак, но само и единствено ако това съжителство не съставлява престъпление и не противоречи на правилата на морала. Отношенията с любовниците и случаите на съжителстване с две жени по равно противоречат както на закона, така и на моралните норми.
Относно доказването на претърпените болки и страдания
Наличието на особено близка житейска връзка, даваща основание за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди от смърт, следва да се преценява от съда във всеки отделен случай въз основа на фактите и доказателствата по делото. Обезщетение следва да се присъди само тогава, когато от доказателствата може да се направи несъмнен извод, че лицето, което претендира обезщетение, е провело пълно и главно доказване за съществуването на трайна и дълбока емоционална връзка с починалия и за настъпили в резултат на неговата смърт сериозни (като интензитет и продължителност) морални болки и страдания.
Сами разбирате, че няма как всички внуци и всички братя и сестри да търпят едни и същи, толкова изключително интензивни и изключителни болки и страдания. Не може починалият при ПТП да има 7 братя и сестри и всички те да страдат неимоверно много за него, нищо че са пръснати по целия свят и не са го виждали от години.
При най-близките до голяма степен се предполага, че са били близки и съответно имат право на обезщетение. Неимуществените вреди се доказват в повечето случаи само и единствено с разпита на свидетели и дори и при слабости в доказателствата все пак се присъждат някакви обезщетения. Само ако изрично се докаже противното, това право отпада.
При разширения кръг нещата са доста по-сложни и подходът като цяло е обратен – приема се, че нямат право на обезщетение и претърпените изключителни болки и страдания трябва да се докажат чрез пълно и главно доказване. В много случаи само разпитът на двама свидетели може да се окаже недостатъчен.
Лицата, които могат да получат обезщетение, се определят по справедливост с оглед действителните отношения между починалия и лицето, което претендира, че е било в особени близки и трайни житейски отношения с него. Съобразно правилата за разпределение на доказателствената тежест претендиращият обезщетение следва да проведе главно и пълно доказване на обстоятелствата относно отношенията му с починалия, интензитета и продължителността на претърпените от него вреди, въз основа на които да се направи извод за наличието на трайна и дълбока емоционална връзка между двамата и за настъпили в резултат на смъртта сериозни (като интензитет и продължителност) морални болки и страдания. Съгласно мотивите на ТР № 1/2016г. връзка с посоченото съдържание предполага оправдани очаквания за взаимна грижа и помощ, за емоционална подкрепа и доверие и нейното отсъствие изключва проявлението на неимуществени вреди, подлежащи на обезщетяване съобразно принципа за справедливост по чл.52 ЗЗД. Необходимо е да бъде доказано, че поради конкретни житейски обстоятелства привързаността е станала толкова силна, че смъртта на единия от родствениците е причинила на другия морални болки и страдания, надхвърлящи по интензитет и времетраене нормално присъщите за съответната родствена връзка, поради което да е справедливо да бъдат обезщетени.
Лимит на обезщетението
С изменение в Кодекса на застраховането беше определен лимит на обезщетението за разширения кръг лица в размер на 5000лв. Този лимит обаче не важи за ПТП, настъпили по време на действие на стария кодекс, тъй като беше въведен с пар. 96 ал.1 от ПЗР на ЗИД на новия КЗ. А за ПТП, които са настъпили след влизане в сила на новия Кодекс за застраховането от 01.01.2016г., ограничението от 5000лв. не важи, защото противоречи на европейското законодателство. Всички директиви, регламенти и решения на СЕС по темата съм поместила в том 3 на моите сборници „Пътнотранспортни произшествия – съдебна практика“.
Действие по време
Тъй като тълкувателните решения имат обратно действие от съществуването на законовата разпоредба, след постановяване на това тълкувателно решение обезщетение могат да търсят всички, за които не е изтекъл 5-годишния давностен срок.
Адвокат Елица Буенова

Прочетете още

Застраховка ТЕЛЕМЕДИЦИНА

Телемедицина е сравнително нов термин, все още непознат за повечето хора. Въпреки това, концепцията зад него е ясна и разбираема, и напълно естествена за хора, свикнали да използват смартфона си за почти всичко.

Телемедицина означава просто консултиране с лекар от разстояние, чрез свързано с интернет устройство – компютър, таблет или смартфон. Всъщност, това е нещо, което много от нас практикуват от години, било то по телефона, чрез мейл или с помощта на интернет форуми. Въпреки това, по-съвременните платформи, създадени специално с тази цел , предоставят много по-удобен начин на работа – и за пациента, и за лекаря, което подобрява услугата на всички нива.

Какво покрива Здравна застраховка „ Телемедицина“

 Он-лайн консултация с лекар

 • Първична консултация при злополука, заболяване или симптом на заболяване

от лекар специалист от всички специалности вкл. психолог

от хабилитиран специалист

 • Вторична консултация

от лекар специалист от всички специалности вкл. психолог

от хабилитиран специалист

 • Медицински изследвания препоръчани във връзка с консултацията

Клинико-лабораторни изследвания: – хематологични , биохимични, микробиологични

Химично изследване на урина с течни реактиви (белтък, билирубин, уробилиноген), седимент

Клинико–инструментални изследвания:

Рентгенови, ултразвукови

Морфологични изследвания:

Цитологични изследвания

Застрахователите предлагат два пакета до 5 консултации  и до 7, като месечната застрахователна премия съответно е 7 и 12 лева

Телемедицината е естествено развитие – симбиоза между здравеопазването и модерните средства за комуникация. Всъщност, това е само началото на много продуктивни и благотворни взаимоотношения. С развитието на технологиите, услугите които са свързани с телемедицината ще стават все по-качествени и многобройни – от отдалечена диагностика до дистанционна хирургия, еволюцията вече е започнала.

Прочетете още

Съобщение: Пробив в сигурността

В качеството си на Администратори на лични данни, и в изпълнение на разпоредбите на чл.34 от Регламент (ЕС) 2016/679, както и съгласно „Насоки относно уведомяването за нарушения на сигурността на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679“ на работната група по защита на личните данни по чл. 20 към КЗЛД, ЗБ „Сигма Консулт “ЕООД уведомява своите клиенти за установено нарушение на сигурността на личните данни, които се обработват в използваната от застрахователен брокер „Сигма Консулт“ ЕООД уеб базирана информационна система „Sirma Insurance Enterprise”.

 • Естество на нарушението – Нарушението се изразява в компрометиране на поверителността на данните, настъпило в резултат на нерегламентиран достъп до информационна система „Sirma Insurance Enterprise”.

След направена проверка от поддържащата платформата софтуерна компания, се установява, че има вход в системата от трето неоторизирано лице.

Датите, за които се предполага, че е направен пробива са: 11.12.2020 г., 18.12.2020 г. и 23.12.2020 г.

 

Считаме за нужно да Ви уведомим, че след направената щателна проверка от ЗБ „Сигма Консулт“ ЕООД, е засегната много малка част от клиентската база данни

 • Евентуални последици – От нарушението са засегнати застраховани лица по поддържани от нас застрахователни полици. Данните за точния брой – не е известен към момента Възможно е да се породи риск за правата  на засегнатите от нарушението на сигурността лица.
 • Предприетите от администратора мерки за справяне с нарушението, включително мерки за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици – по-високи нива на сигурност при достъп до ползваната от нас информационна система като са подменени паролите на потребителите, активира се модул за заключване на потребители за определен период от време, налице е двуфакторна автентикация, както и са добавени допълнителни технически криптографски средства за повишаване сигурността на обработваните лични данни.

Извиняваме се за неудобството и Ви уверяваме, че са предприети всички необходими законови мерки, като са сигнализирани компетентните институции.

 • За контакти – За повече информация може да се обръщате към нас на следния имейл адрес: office@sigmaconsult.eu

Прочетете още

Сигма Консулт предлага най- търсения застрахователен продукт за бизнеса !!!

Вие предоставяте на клиентите си условия за плащане всеки ден. И тъй като това е рутинен начин за правене на бизнес, може да не мислите за риска, който поемате.

Но какво се случва, когато клиент не плати? Когато един бизнес затваря? Когато някое правителство изведнъж забранява прехвърлянето на плащания или декларира обезценяване?

Вероятно никога не сте имали някоя от тези ситуации преди, но трябва да знаете, че 25% от фалитите се дължат на неплатени фактури.

Колко от общите Ви активи представляват неплатените фактури – и заслужава ли да се защитите?

Застраховка “Търговски вземания“ тя е за защита на българския търговец и износител от финансови загуби, причинени от неплащане от страна на купувача при договори за доставки на стоки и услуги или по договори за износ.

Покритите рискове по тази застраховка са несъстоятелност и продължително забавяне на плащанията.

Чрез тази застраховка получавате, защита срещу неизпълнение, предотвратява загуби в случай на пазарен срив, дава цялостна информация относно потенциални и настоящи клиенти, помага за стабилизиране на приходите, подобрява събираемостта.

Фирмата ви става финансово по-стабилна и се дава възможност за по-добро бизнес планиране и ефективно управление и ликвидност.

Прочетете още

Какво трябва да знаете за финансовия лизинг?

Открихте автомобила – мечта и вече нямате търпение да седнете в него. Ще натовари ли бюджета ви една такава покупка и нужно ли е да изплащате цялата сума в брой и наведнъж? Съвсем не.

Купувайки си автомобил дали нов или употребяван – получавате възможност да се възползвате от финансиране, при това често на преференциални условия.

Финансов лизинг е най-подходящият продукт, позволяващ закупуване на автомобил. Идеален за всеки клиент, който желае да стане собственик на автомобила си след изтичане на лизинговия период.

Финансовият лизинг създава ликвидност. Това означава, че вместо да влагате еднократно значителна сума в закупуването на автомобил, Вие плащате месечни вноски, които можете да намалите като платите по-висока първоначална вноска в началото на договора. Така не натоварвате бюджета си с огромна сума пари в брой, и може да контролирате месечните си вноски.

Какви са различните варианти на финансовия лизинг?

Финансов лизинг без опция – Вариант 1

Финансов лизинг без опция е за онези от Вас, които знаят, че това е техният автомобил, и искат да станат негови собственици в края на лизинговия период.

С всяка вноска Вие погасявате част от стойността на автомобила и се доближавате до желаната цел. Стандартният срок за лизинговане на нов автомобил е 5 години, а минималната първоначална вноска – 20%.

Предимствата за Вас:

– Индивидуално определяне на параметрите. В зависимост от възможностите и желанията Ви можете да изберете по-дълъг срок на лизинга и/или по-висока първоначална вноска, за намалите месечните си вноски.
– Възможност за данъчен кредит. При този вид лизинг можете да ползвате данъчен кредит за автомобили, за които българското законодателство го позволява. След като Ви предадем автомобила за ползване, Ви издаваме фактура за цялата стойност на автомобила с включен ДДС, която заплащате съгласно погасителен план.
– Придобиване на собственост. При този вид лизинг ставате собственик на автомобила след изплащане на последната вноска и нотариално прехвърляне.

Финансов лизинг с опция – Вариант 2

Финансовият лизинг с опция представлява финансиране с остатъчна стойност.

Остатъчната стойност съответства на предполагаемата пазарна стойност към края на договора и се определя още в началото на договора въз основа на времето на ползване на автомобила и предполагаемия пробег.

Предимствата за Вас:

– Индивидуално определяне на параметрите. Сами решавате относно размера на първоначалната вноска, годишния пробег, както и какъв срок на изплащане е оптимален за Вас. А по този начин влияете и върху размера на месечната лизингова вноска.
– По-ниски месечни разходи. Благодарение на остатъчната стойност плащате значително по-ниска месечна вноска. А спестените средства можете да вложите в различни други начинания.
– Лесно планиране на разходите. Вие знаете още в самото начало на договора каква ще е остатъчната стойност на автомобила в края на лизинговия период и сте предпазени от неприятни изненади.
– Гъвкави решения в края на договора. Решавате сами в края на лизинговия период какво искате да направите с автомобила: да ни го върнете и да си вземете нов; да заплатите остатъчната стойност и така да придобиете собствеността върху него или пък да сключите нов договор за лизинг за същия автомобил със сума на финансиране в размер на остатъчната стойност.

Прочетете още

Сигма Консулт – няколко крачки напред!

Здравей Таня, имаш да ни разказваш много нова информация за Сигма Консулт, нов офис, лизинг, АвтоИконом, от къде да започнем ?

Първо да кажа, че съм много щастлива и доволна от това, което свърших през последните месеци. Винаги съм знаела, че съм късметлийка .

Срещнах в работата си  един толкова усмихнат и открит човек – Емил Ставрев, той и екипа му са създатели на приложението АвтоИконом, което повече от година клиентите на Сигма Консулт използват и му се радват. Заедно двата екипа вървим в една посока и мислим как да направим нещата лесни за хората.

Какво точно е АвтоИконом ?

Шест младежа, които хвърчат като линейки в София, грижат се изцяло за автомобила ви. Искаш да ти сменят гумите? Могат го! Да ти заведат щета? Могат го! Каквото искаш – всичко могат. Изтегляш си мобилното приложение и те вече са на твое разположение. И така ние момичетата на Сигма си намериха няколко младежа. Вече сме един голям екип.

Как възприемат всичко това клиентите?

Ами радват ни се, доволни са. АвтоИконом им спестява толкова време и грижи. Знаем, че работим в правилната посока.

Видях споделения чат във Вайбър, защо го направи ?

Живеем в такова забързано ежедневие, всичко е на толкова бързи обороти. Направих го, за да давам кратка и лесно разбираема информация за продуктите и услугите, които предлага Сигма. Щом пусна нова информация, винаги започват запитвания и толкова ме радва, че хората имат  все повече застрахователна култура и се интересуват от ситния шрифт.

Разкажи ми малко повече за новия офис?

Нали виждаш, уютен, просторен, слънчев, направих го така, както трябва. Вложих толкова любов, желание и енергия. Много ме бива в ремонтите и обзавеждането и определено много се гордея с постигнатото.

Кажи ни за новия отдел на Сигма ?

То е новото ни свежо попълнение, заедно с едно слънчево момиче на име Данка направихме лизингов брокер, имаме подписани  договори с почти всички водещи лизингови компании и банки. Ако искате да си закупите автомобил, машина или техника, обаждате ни се, а ние започваме да търсим най-добрите условия за вас. В новия ни сайт има секция за лизинга… за  малко да забравя, че и нов сайт си имаме. 😊😊😊

Идеята за лизинговия брокер пак ли се роди на морето?

Да, там стават всички хубави неща. Кой не обича морето – изгреви и залези, пясък и море, музика и приятели, любов и толкова незабравими мигове.

Прочетете още

„ОЗК – Застраховане“ в пролетна офанзива

Пролетта не е само сезон на пробуждането в природата, тя активизира и различни бизнес идеи. Застрахователните компании са силно мотивирани да се развиват и да предлагат изгодни, гъвкави продукти, а ние от Сигма Консулт, винаги с радост подкрепяме добрите нововъведения.

От „ОЗК – Застраховане“ дадоха начало на няколко кампании по предлагане на свои застрахователни продукти. Всички те ще продължат до 31.V.2019 г., като за някои от тях ще важат и редица подобрени условия.

Kампания 1

Тип застраховка:

„Медицинска застраховка на чужденци пребиваващи в България“.

 • Задължителна за всички чужди граждани, които пребивават в страната (България) за кратък или продължителен период от време
 • Не е необходима, само в случай на сключена такава в чужбина, която да е валидна и за нашата страна.
 • Застрахователната сума е 60 000 лева
 • Покритията са подробно описани в Общите условия на полицата
 • Размера на обезщетението се определя и изплаща в 15-дневен срок.

Важно условие за клиентите:

Да уведомят Застрахователя до 24 часа след настъпване на застрахователно събитие.

Кампания 2

„Моят дом“ засяга застраховките:

„Достъпна сигурност за дома“ и „Жилища и домашно имущество“ срещу Първи риск.

Двете се предлагат с 20 % отстъпка от стандартните тарифи и без самоучастие.

Основната разлика между двете застраховки е, че „Достъпна сигурност за дома“ е застраховка, която Застрахователят предлага в три пакета (Стандарт, Спокойствие и Сигурност), в зависимост от покритията.

А застраховка „ Жилища и домашно имущество“ основното покритие е Пожар и застрахователната сума се определя по договаряне при сключването ѝ.

Кампания 3

Отнася се за:

„Застраховка финансова стабилност на превозвача“

 • Този вид застраховка е от задължителните за всички превозвачи (Министерството на транспорта Наредба 11 и Наредба 34, съответно за международни и вътрешни превози)
 • За превозвачи, които са в процес на първоначално лицензиране, тази застраховка се сключва предварително и представлява част от документацията необходима за издаване на лиценз
 • Превозвачите трябва да представят застраховката ежегодно пред ИА Автомобилна администрация

За да се възползвате от предложенията на „ОЗК – Застраховане“, може да се обърнете към консултантите на Сигма Консулт. От нас ще получите подробна информация, съдействие и преференциални условия за отделните кампании.

Източник на информацията: официален сайт на ОЗК

Прочетете още

Информация

Сигма Консулт ЕООД

София, жк. Манастирски Ливади,
ул. „Тодор Джебаров“ бл. 33 А, партер

За контакт

office@sigmaconsult.eu

0889 77 88 88

02 4653 129
0884 460 807