pixel

Свържете се с нас

0889 77 88 88

Изпратете ни съобщение!

Вашите данни:

Съобщение:

Съобщението Ви беше изпратено успешно. Close this notice.


Здравна застраховка

Запитване за здравна застраховка

Застраховано лице

Ниво на защита лева

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка за цялото семейство

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Автомобилна застраховка

Запитване за автомобилна застраховка

Данни за контакт:

Вашата кола:

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка на имущество

Запитване за имуществена застраховка

Данни за контакт:

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка за пътуване

Запитване за туристическа застраховка

Данни за контакт:

Пътуване

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка на бизнеса

Запитване за бизнес застраховка

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка транспорт

Запитване за транспортна застраховка

Данни за контакт:

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.

Вземете автомобилна застраховка!

Автомобилна застраховка

Колата е важен фактор в живота на всеки един от нас. За да не се притеснявате за нейните застраховки оставете ги в наши ръце. Сключете своята задължителна застраховка "Гражданска отговорност" и застраховка "Авто Каско" при нас, а ние ще Ви напомняме за всяка една вноска и ще Ви предлагаме винаги най-изгодните, подбрани специално за Вас оферти.

Каско

Застраховка „Каско“ най-често покрива вредите, причинени на притежаван от застрахованото лице автомобил, мотоциклет, камион, автобус или друго МПС в резултат на настъпило ПТП (катастрофа), кражба пожар, повреда, злоумишлени действия на трети лица или друго уговорено в застрахователния договор събитие. Възможно е да бъде сключена застраховка „Каско“ с покритие само за отделни рискове, които изрично биват посочени в споразумението.

от 99 лв
Ниво на защита: от 5 000 до 250 000 лв
Гратисен период: няма
Гореща линия: 24 часа
Предлагаме също: завеждане на щета, оглед на място и Автоиконом.

Гражданска отговорност

Гражданска отговорност е вид застраховка, съгласно чийто застрахователен договор застрахователят се задължава да покрие в границите на определената в договора застрахователна сума отговорността на застрахованото лице за причинените от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди или за неизпълнение от страна на застрахованото лице на негово договорно задължение. Застрахователните компании изплащат обезщетения и за пропуснатите ползи, които представляват резултат от непозволено увреждане, както и за лихви за забава, когато застрахованият отговаря за тяхното плащане пред пострадалото лице.

от 159 лв
Ниво на защита: от 2 000 000 до 10 000 000 лв
Гратисен период: няма
Гореща линия: 24 часа

Злополука на местата

Доброволната застраховка „Злополука на местата в МПС” покрива вредите на пострадалите лица, които се намират в автомобила, в случай на смърт, трайна или временна загуба на работоспособност в резултат на злополука, настъпила вследствие на ПТП.

Пострадалото лице получава обезщетение в зависимост от продължителността на лечението при временна загуба на работоспособност или на база определения процент трайна загуба на работоспособност. При настъпване на най-лошото събитие застрахователната сума се изплаща в пълен размер на законните наследници.

от 12 лв
Ниво на защита: от 10 000 до 50 000 лв
Гратисен период: няма
Гореща линия: 24 часа

Важни документи

Допълнителна информация може да откриете в информационните документи.

Информация

Сигма Консулт ЕООД

София, жк. Манастирски Ливади,
ул. „Тодор Джебаров“ бл. 33 А, партер

За контакт

office@sigmaconsult.eu

0889 77 88 88

02 4653 129
0884 460 807