„UNIQA Four Shares”  е нов продукт за хора с нисък рисков толеранс » Сигма Консулт – Застраховане

Застраховки гражданска отговорност, автокаско, домашно имущество, пожар, кражба, злополука, помощ при пътуване, живот и пенсии, търговски обекти 0884 460 807

 

„UNIQA Four Shares”  е нов продукт за хора с нисък рисков толеранс

Как да постигне доходност при ниско ниво на риск е все по-често стоящ въпрос пред всеки инвеститор с нисък рисков толеранс. При отрицателни лихвени проценти банковите депозити и класическите спестовни застраховки вече не са опция, а пазарът трябва да отговори на търсенето с нови решения и продукти.

 

Такива продукти вече започват да се появяват и наскоро UNIQA излезе с предложение, комбиниращо ключови характеристики на животозастраховането, инвестициите и банковия депозит. Новият продукт „UNIQA Four Shares” се отличава с първокласна застрахователна защита и сигурност на средствата, като същевременно позволява инвестиране на световните финансови пазари с цел постигане на доходност при минимален риск.

 

При закупуването на „UNIQA Four Shares” клиентът придобива експозиция към четири от водещите технологични гиганти в света (Alphabet (Google), Apple, Facebook и Microsoft), като в същото време инвестираната сума е гарантирана дори при спад на цените на акциите т.е няма да бъде реализирана загуба (тази 100% гаранция важи само при изчакване на продукта до падеж).  Освен това „UNIQA Four Shares” функционира и като застраховка –  покрит е риск „смърт от злополука” със застрахователна сума, равна на инвестираната. Допълнително, функционирайки като застраховка „Живот”, продуктът е несеквестируем и се ползва от данъчни облекчения.

 

Това, което прави „UNIQA Four Shares” уникален продукт, са няколко неща. В момента има липса на предлагане на качествени доларови продукти, а тук деноминирането е в щатски долари за шест години. Четирите подбрани компании са тези, които определят настоящето ни и имат отлични преспективи. „UNIQA Four Shares” носи 6.4% годишна възвращаемост на инвеститора при изпълняване на условието за доходност.

 

Ежегодно, на предварително определени дати, се засича цената на акциите. В случай, че на съответната дата цената на акциите на четирите компании е по-висока от тази при стартирането на продукта (без значение с колко), клиентът получава доход в размер на 6,4 % върху инвестираната сума. Изключително приемущество на продукта е и минималната сума на базов пакет акции – 1000 долара.

 

Вероятността за доходност се увеличава с приближаване на падежа, като продукта надгражда и добавя спестовен и инвестиционен елемент с гарантирана главница. Сигурността на вложеното е гарантирана от една от най-големите финансови групи в света – BNP Paribas, компания, която притежава активи за над два трилиона евро и облужва 30 милиона клиенти в 74 държави,

 

За максимално улеснение, UNIQA предлагат олекотена процедура без нужда от медицински прегледи и данъчни облекчения.

 

Сигма Консулт - всички видове застраховки

Всички видове застраховки

Застраховки гражданска отговорност, автокаско, домашно имущество, пожар, кражба, злополука, помощ при пътуване, живот и пенсии, търговски обекти

Избери застраховка: