“УНИКА“ дава възможност за самостоятелен оглед на щети » Сигма Консулт – Застраховане

Застраховки гражданска отговорност, автокаско, домашно имущество, пожар, кражба, злополука, помощ при пътуване, живот и пенсии, търговски обекти 0884 460 807

 

“УНИКА“ дава възможност за самостоятелен оглед на щети

За максимално улесняване на клиентите и оптимизиране на процеса по завеждане на щети, от ЗК „УНИКА“ АД въвеждат възможност за извършване на самостоятелен оглед (заснемане) на щети по имуществени застраховки на физически лица.

За кого е валидна офертата?

Единствено и само физически лица.

Как може да се възползвате от тази възможност? 

  • Като ви бъде отправено предложение от застрахователния брокер
  • Сами да инициирате самостоятелен оглед за конкретен случай

Застрахованият следва да потвърди ползването на услугата, след което до два часа ще получи обратна връзка от представител на застрахователя.

Кой прави преценката за това, дали може да бъде извършен самостоятелен оглед?

Представител на застрахователя (застрахователен брокер).

Самостоятелен оглед (заснемане) може да се предложи при следните застрахователни събития:

  • счупване на стъкла;
  • авария на ВиК;
  • разбити врати и прозорци при извършване на „Злоумишлени действия на трети лица“ – само в случаите, когато няма установена кражба.

За максимално улесняване на клиентите, облекчена обработка на документите по преписките и по-бързото им приключване, ще се прилага следното:

  • Доказване наличието на събитие от природно бедствие (бурен вятър, проливен дъжд и др.). Основно ще се извършва по справки от местна преса, интернет и други медийни източници (вместо изискване на документ от НИМХ). За обезщетения на стойност над 5000 лева, справката/документът ще се изисква по служебен път от застрахователя, в случай че описаното събитие не може да бъде установено. При предоставянето на документ и доказване на настъпването на застрахователно събитие, разходът на застрахования ще бъде покрит.
  • По претенции до 5 000 лева на недвижими имоти доказване на собствеността ще се извършва от застрахователя в регистъра на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и няма да се изисква от застрахования да предоставя документ за собственост. Такъв документ ще бъде изискван при щети над 5 000 лв. и при невъзможност да се установи собствеността в имотния регистър.

При необходимост от допълнителни пояснения, консултации и въпроси, винаги може да потърсите Сигма Консулт за съдействие. Нашият екип ще откликне с радост!

Сигма Консулт - всички видове застраховки

Всички видове застраховки

Застраховки гражданска отговорност, автокаско, домашно имущество, пожар, кражба, злополука, помощ при пътуване, живот и пенсии, търговски обекти

Избери застраховка: