Повече за финансовото образование на учениците » Сигма Консулт – Застраховане

Застраховки гражданска отговорност, автокаско, домашно имущество, пожар, кражба, злополука, помощ при пътуване, живот и пенсии, търговски обекти 0884 460 807

 

Повече за финансовото образование на учениците

В живота може и никога да не ни се наложи да изчисляваме относителна молекулна маса, но всеки има нужда от финансова грамотност, а именно тя е изключително подценена в българското училище и това е проблем.

 
Една от най-старите организации за развитие на образованието у нас, „Джуниър ачийвмънт” обяви началото на проекта „Практични финанси”, като първата фаза по проекта ще е изготвяне на образователен курс, включващ учебници и интерактивни упражнения.

 

Бизнесът има голям интерес от повишаване на финансовата грамотност у нас и  проектът получава подкрепа от застрахователните компании „Булстрад“, ДЗИ, „Доверие”,пенсионното дружество „Ен Ен“, небанковото кредитно дружество „БНП Париба лични финанси“, инвестиционният посредник „Карол“.

 

”Практични финанси” ще стартира в 25 класа в 25 различни училища във втория срок на тази учебна година, а от догодина тяхната бройка ще се увеличи поне двойно. Тогава тя ще има 72 учебни часа, т.е два часа седмично в рамките на свободно избираемата подготовка на учениците. В тези часове децата  ще могат да се срещнат и с ментори-доброволци от споменатите компании, които ще подпомогнат учебния процес.

 
Инициативата се подкрепя от Министерството на образованието, НАП, КФН и 8 професионални асоциации, които обхващат целия финансов сектор в страната, а финансирането се осигурява от дружества от бранша.

 

Бюджетът на програмата към момента е 100 000 евро, половината от които са осигурени от спонсорите, а сумата е била удвоена от Европейската банка за възстановяване и развитие по програмата им „Подкрепа за общностите“. Меморандумът за подкрепа на проекта подписаха всички асоциации, представляващи финансовия бранш в България – Асоциацията на банките в България, Асоциацията на българските застрахователи, Българската асоциация за потребителско кредитиране, Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Българска асоциация на застрахователните брокери, Българската асоциация на управляващите дружества, Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници.

 

Досега подобни ограмотяващи кампании са провеждани от НАП, които в последните 4 години са обучили с тяхната кампания „В час с данъците“ около 60 000 ученици за смисъла и принципите на данъчната система. В средата на миналата година фондация „Инициатива за финансова грамотност“ представи сборник с 25 „финансови работилници“, които могат да се преподават на ученици над 12-годишна възраст. От началото на тази учебна година пък картовият оператор Visa стартира проект „Нашите пари“, съфинансиран от българските банки, по който финансова грамотност се преподава в 50 училища на деца от 9 до 12 клас.

по материал от http://www.capital.bg

Сигма Консулт - всички видове застраховки

Всички видове застраховки

Застраховки гражданска отговорност, автокаско, домашно имущество, пожар, кражба, злополука, помощ при пътуване, живот и пенсии, търговски обекти

Избери застраховка: