Още малко за системата „Бонус-малус“ » Сигма Консулт – Застраховане

Застраховки гражданска отговорност, автокаско, домашно имущество, пожар, кражба, злополука, помощ при пътуване, живот и пенсии, търговски обекти 0884 460 807

 

Още малко за системата „Бонус-малус“

Продължаваме да следим развитията покрай въвеждането на системата „Бонус-малус”, която ще определя цената на застраховката „Гражданска отговорност” на базата на поведението на шофьорите на пътя.

 

Накратко системата е начин финансово да се стимулират шофьорите да шофират по-отговорно.  Новите условия би трябвало да влязат в сила в началото на 2018 г. и в резултат на тях шофьорите ще заплащат все по-адекватни, спрямо осигуреното покритие, полици.

 

Същността на тази система е „отстъпка-надбавка” тоест, бонус (отстъпка) ще получават шофьорите с безаварийно шофиране, а малус е надбавка за количество причинени произшествия. „Малус” е в процес на анализиране,  като тук има два ценообразуващи фактора:  брой на настъпилите пътно-транспортни произшествия и поведението на водача като участник в движението (превишена скорост, употреба на алкохол, преминаване на червен светофар, неправилно паркиране и т.н). Към системата ще бъде приложена скала с коефициенти на оскъпяване, според провиненията.  По този начин застрахователят ще предложи цена за „Гражданска отговорност”, оскъпена до определен коефициент, което значи че може да се стигне до 180%  по-скъпа полица. При  „бонус” цената ще се намали спрямо рисковия профил на водача, например ако не сте имали нарушения в последните 5 години с до 50%

 

Какво означава това за застрахователите.  Застрахователите няма да имат достъп до базите данни на КАТ, но ще подават информация за конкретен регистрационен номер и талон на МПС, срещу което ще получават въпросния корекционен коефициент. В момента тези данни се достъпни за гражданите в масивите на Гаранционния фонд, където фигурират в раздел „Проверка на щети”. В този фонд са събрани данните от 2010 г. насам и на тяхна база ще се формира профила на шофьора.

 

След като системата се въведе, се очаква застрахователите да направят своите корекции така, че цената поне да се приближава до най-ниските стойности на „Гражданска отговорност” в Европа и да се достигне до средна цена, необходима за посрещането на всички насрещни плащания. Ако тази прогноза се сбъдне, цената ще бъде около 120 евро като това не означава, че това ще е цената за масовия потребител (зависи дали си в „бонус” или в „малус” групата). Тук предизвикателството пред застрахователя е въвеждането на европейските правила като директивата платежоспособност, както и необходимостта за сключване на презастрахователни договори, при което тенденцията е също към увеличаване на цената.

 

източник: по интервю на Павел Димитров,
изпълнителен директор на ЗК „ЛевИнс“ пред в.“Труд“

Сигма Консулт - всички видове застраховки

Всички видове застраховки

Застраховки гражданска отговорност, автокаско, домашно имущество, пожар, кражба, злополука, помощ при пътуване, живот и пенсии, търговски обекти

Избери застраховка: