Открадната красота » Сигма Консулт – Застраховане

Застраховки гражданска отговорност, автокаско, домашно имущество, пожар, кражба, злополука, помощ при пътуване, живот и пенсии, търговски обекти 0884 460 807

 

Открадната красота

 

Независимо от напредъка на технологиите, кражбите на произведения на изкуството по света не са съвсем изолиран проблем. Всяка година загубите, които понасят музеи и частни колекции, се оценяват на 7 млрд. долара.

 

Много разпространено е мисленето, че застраховка срещу кражба на един шедьовър е безсмислено, тъй като той няма как да бъде възстановен. Произведения на изкуството се застраховат най-вече срещу повреда при транспорт, пожар или лошо съхранение. Но след кражбата на „Викът” и „Мадона” на Мунк, проблемът за застраховането срещу кражби на картини се постави отново – има смисъл един музей да получи няколко милиона от застраховка, отколкото нищо, в случай на кражба.

Застраховането на цяла колекция на музей безспорно е скъпо, а крадците никога не се насочват към цяла една колекция, а към конкретни платна и експонати. Затова се предлагат и полици срещу открадването на които и да е платна от една експозиция, независимо дали са най-ценните. По този начин загубата не може да се изплати изцяло, но музеят/галерията ще разполага със сериозна сума от застраховката.

 

Извън музеите и галериите, в световния пазар в тази област участват и  частните колекционери, които отдавна притежават застрахователна култура – пазарът в тази област генерира годишно около 5.4 млрд. долара премиен приход, като се наблюдава устойчив растеж. Все повече хора инвестират в произведения на изкуството.

 

Какво е положението у нас?

 

Държавата ни няма практика да застрахова произведенията в музеите. Повредените картини в  „Квадрат 500” например нямат застраховка. Картини и експонати се застраховат най-вече, когато пътуват, а поради лошата охрана цените са високи. Български произведения на изкуството с малки изключения не са обект на световните крадци.

 

Независимо, че засега пазарът на застраховки у нас не бележи ръст, определено се увеличава търсенето на произведения на изкуството, тъй като хора с възможности започнаха да инвестират в такива. Проблемът тук е, че в сертификатите за автентичност масово не се вписва стойността, на което е закупено едно художествено произведение. Тенденцията обаче е все повече хора да застраховат колекциите и произведенията, в които са инвестирали.

 

Освен държавата, хората също нямат практика да застраховат художествени произведения  и ценни предемети, които притежават, не познават стойността им и прибягват до продажба най-вече в случай на нужда. Така, при търсенето на купувач, много лесно попадат на крадци или измамници, а точно в тези случаи най-важна е консултацията със специалист.

Предмети като старинни оръжия, ордени, книги и др. също биха могли да се застраховат. Рисковете, срещу които е възможно да се застрахова конкретно произведение на изкуството, са тези, които се предлагат по стандартна имуществена полица в частта й за застраховане на движимо имущество. Художествените произведения могат да бъдат застраховани срещу пожар и природни бедствия, авария на ВиК, поражения от късо съединение, токов удар, земетресение, кражба,  вандализъм, злоумишлени действия на трети лица и тероризъм за някои от компаниите.

по материал от:  http://www.zastrahovatel.com

 

 

Сигма Консулт - всички видове застраховки

Всички видове застраховки

Застраховки гражданска отговорност, автокаско, домашно имущество, пожар, кражба, злополука, помощ при пътуване, живот и пенсии, търговски обекти

Избери застраховка: