„ОЗК – Застраховане“ в пролетна офанзива » Сигма Консулт – Застраховане

Застраховки гражданска отговорност, автокаско, домашно имущество, пожар, кражба, злополука, помощ при пътуване, живот и пенсии, търговски обекти 0884 460 807

 

„ОЗК – Застраховане“ в пролетна офанзива

Пролетта не е само сезон на пробуждането в природата, тя активизира и различни бизнес идеи. Застрахователните компании са силно мотивирани да се развиват и да предлагат изгодни, гъвкави продукти, а ние от Сигма Консулт, винаги с радост подкрепяме добрите нововъведения.

От „ОЗК – Застраховане“ дадоха начало на няколко кампании по предлагане на свои застрахователни продукти. Всички те ще продължат до 31.V.2019 г., като за някои от тях ще важат и редица подобрени условия.

Kампания 1

Тип застраховка:

„Медицинска застраховка на чужденци пребиваващи в България“.

  • Задължителна за всички чужди граждани, които пребивават в страната (България) за кратък или продължителен период от време
  • Не е необходима, само в случай на сключена такава в чужбина, която да е валидна и за нашата страна.
  • Застрахователната сума е 60 000 лева
  • Покритията са подробно описани в Общите условия на полицата
  • Размера на обезщетението се определя и изплаща в 15-дневен срок.

Важно условие за клиентите:

Да уведомят Застрахователя до 24 часа след настъпване на застрахователно събитие.

Кампания 2

„Моят дом“ засяга застраховките:

„Достъпна сигурност за дома“ и „Жилища и домашно имущество“ срещу Първи риск.

Двете се предлагат с 20 % отстъпка от стандартните тарифи и без самоучастие.

Основната разлика между двете застраховки е, че „Достъпна сигурност за дома“ е застраховка, която Застрахователят предлага в три пакета (Стандарт, Спокойствие и Сигурност), в зависимост от покритията.

А застраховка „ Жилища и домашно имущество“ основното покритие е Пожар и застрахователната сума се определя по договаряне при сключването ѝ.

Кампания 3

Отнася се за:

„Застраховка финансова стабилност на превозвача“

  • Този вид застраховка е от задължителните за всички превозвачи (Министерството на транспорта Наредба 11 и Наредба 34, съответно за международни и вътрешни превози)
  • За превозвачи, които са в процес на първоначално лицензиране, тази застраховка се сключва предварително и представлява част от документацията необходима за издаване на лиценз
  • Превозвачите трябва да представят застраховката ежегодно пред ИА Автомобилна администрация

За да се възползвате от предложенията на „ОЗК – Застраховане“, може да се обърнете към консултантите на Сигма Консулт. От нас ще получите подробна информация, съдействие и преференциални условия за отделните кампании.

Източник на информацията: официален сайт на ОЗК

Сигма Консулт - всички видове застраховки

Всички видове застраховки

Застраховки гражданска отговорност, автокаско, домашно имущество, пожар, кражба, злополука, помощ при пътуване, живот и пенсии, търговски обекти

Избери застраховка: