Най-важното, което трябва да знаете за имуществените застраховки » Сигма Консулт – Застраховане

Застраховки гражданска отговорност, автокаско, домашно имущество, пожар, кражба, злополука, помощ при пътуване, живот и пенсии, търговски обекти 0884 460 807

 

Най-важното, което трябва да знаете за имуществените застраховки

 

В България само около 5 % от населението има застраховка на жилището си, а темата се повдига, когато вече е късно и са налице щети за стотици и хиляди левове, които няма как да бъдат посрещнати от собствениците т.е когато е късно.

От друга страна съществува парадоксът, че у нас жилището е най-голямата инвестиция, за която собствениците не полагат адекватна грижа, ето защо повишаването на застрахователната им култура е от изключително значение.

Отваряме скоба за случаите, в които имате ипотечен кредит от банкова институция – тогава банката Ви задължава и определя условията по сключването на застраховка, покриваща редица рискове, но тук важно значение за Вас е консултацията с брокер, който може да ви посъветва и да добавите допълнителни рискове, които да Ви защитават по-добре.

Пазарът в момента предлага много голямо разнообразие на застрахователни продукти – застраховане само на недвижимо и движимо имущество или пък пакетни продукти, които обединяват няколко вида полици (често комбинирани със застраховка „Живот” или „Гражданска отговорност за причинени вреди на трети лица”, която например е много важна, ако живеете в апартамент и имате съседи и др.).

Застраховките също така могат да се актуализират – например можете да дозастраховете имуществото си, включвайки нови вещи и така да ги защитите срещу токов удар, наводнение или кражба и др. –  това е факт, който не се знае масово.

В този сегмент се предлагат и застраховки за наематели (по същество това е застраховка на движимото имущество), както и такива за наемодатели, което е една изключително смислена крачка, която може да предотврати конфликтни ситуации и нерешени отношения.

Най-добрият вариант за ориентиране в богатият избор на имуществените застраховки е да се обърнете към брокер. Това може да ви спести изгубено време по сравняване на безчет оферти и изучаване на детайлите на материята, да вкара застраховката в бюджета, който сте определили,  но най-вече да предотврати избор на неподходяща полица – някои хора включват рискове, чиято вероятност е изключително малка за сметка на пропускането на нещо реално например.

Практиката показва, че един от най-големите проблеми при изплащане на обезщетение на имуществени застраховки е неспазването на срока за уведомяване, ето защо е изключително важно да сте наясно с това в какъв срок  трябва да предявите искове към застрахователя си,  снабдени с цялата информация за характера на събитието и приблизителния размер на вредите.

 

 

Сигма Консулт - всички видове застраховки

Всички видове застраховки

Застраховки гражданска отговорност, автокаско, домашно имущество, пожар, кражба, злополука, помощ при пътуване, живот и пенсии, търговски обекти

Избери застраховка: