КАТ вече ще следи онлайн кой има „Гражданска отговорност“ » Сигма Консулт – Застраховане

Застраховки гражданска отговорност, автокаско, домашно имущество, пожар, кражба, злополука, помощ при пътуване, живот и пенсии, търговски обекти 0884 460 807

 

КАТ вече ще следи онлайн кой има „Гражданска отговорност“

От средата на 2017 година МВР ще разполага с информация в реално време кой има сключена застраховка „Гражданска отговорност“. Застрахователите пък ще имат достъп до данните на КАТ, така че при сключване на полици няма да ви се налага да носите талона на автомобила. В последния работен ден на миналата година Комисията за финансов надзор прие нова Наредба за регистрите на Гаранционния фонд и за обмена и защитата на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по чл.461, т.1 и 2 от Кодекса за застраховането. Наредбата бе одобрена и от министрите на вътрешните работи и на транспорта, с които се приема съвместно.

Новият норматив ще даде на застрахователните компании директен достъп в реално време до масивите данни на КАТ. Така при сключване на застраховка ще трябва само да дадете регистрационния номер на колата и номера на контролния талон. Самото оформяне на полицата ще става доста по-бързо, защото данните за автомобила ще се снемат директно от базата на МВР, вместо да се попълват на ръка. Отпада и рискът от грешки при попълването.

Застрахователите ще имат достъп и до досиетата на шофьорите, така че да знаят с точност кой какви нарушения е извършил в последните години. Това ще улесни много онези от тях, които прилагат системата „бонус – малус“ – с отстъпки за примерните шофьори и надбавки за нарушителите.

МВР и КАТ от своя страна ще имат достъп в реално време до базите данни на застрахователите и ще могат да проверяват на момента кой има сключено „Каско“ и задължителната по закон „Гражданска отговорност„. Обменът на данни трябва да започне през август 2017 година.

Сигма Консулт - всички видове застраховки

Всички видове застраховки

Застраховки гражданска отговорност, автокаско, домашно имущество, пожар, кражба, злополука, помощ при пътуване, живот и пенсии, търговски обекти

Избери застраховка: