Каква е разликата между застрахователен брокер и застрахователен агент? » Сигма Консулт – Застраховане

Застраховки гражданска отговорност, автокаско, домашно имущество, пожар, кражба, злополука, помощ при пътуване, живот и пенсии, търговски обекти 0884 460 807

 

Каква е разликата между застрахователен брокер и застрахователен агент?

Може би си се питал каква е разликата между брокер и агент в застрахователния бизнес.

Тук се спираме накратко на основните разлики между тях:

Брокерът е юридическо лице / Агентът е наето лице от една компания.
Застрахователният брокер е посредник и юридическо лице, което продава продуктите на много застрахователни компании за тяхна сметка. Брокерите са обект на лицензиране и постоянен надзор от Комисията за финансов надзор. Освен това заплащат такси, уредени с Кодекс на застраховането, поддържат и застраховка на професионалната си отговорност и т.н.

Агентът е наето от застрахователните компании, най-често физическо, лице, което дистрибутира готови застрахователни продукти или пакети от името на една застрахователна компания. Те не се лицензират, а регистрират и за тях отговорност носи застрахователя.

Брокерът предлага много продукти / Агентът предлага един продукт.
Брокерът предлага много по-широк набор от услуги и продукти, в които влизат освен разнообразни застрахователни продукти от целия спектър на пазара и високо специализирани услуги като оценка на риска, доверено управление на рисковете, сключване и обслужване на застрахователни договори, консултиране и ликвидация на щети и др.

Агентът предлага застраховки само на една компания от общо застраховане и по живото-застраховане.

Брокерът е по-висок образователен ценз и квалификация.
Брокерът работи с целия застрахователен пазар, подлежи на лицензиране и контрол, поради което е висококвалифициран.

Той е запознат в детайли с правилата, терминологията, нормативната уредба и спецификата на предложенията на различните застрахователи така, че да улесни клиента си при избор и да предложи оптимално решение и индивидуален подход на възможно най-добрата цена за клиента – следствие, което произтича от изграждането на трайни взаимоотношения със застрахователните компании.

Брокерът няма нужда от съпорт / Агентът има.
Брокерът в повечето случаи е самодостатъчен и няма нужда от съпорт. Той може да разполага и с офис, персонал, да има своя фирмена политика, репутация на пазара сред клиентите и застрахователните компании, с които работи.

Агентът разчита на подкрепа от персонала в застрахователната компания, от която е нает.

Брокерът е доверено лице.
Както личния лекар или фризьора например, така и при застрахователните услуги, човек има нужда да изгради доверена връзка с този, който се грижи по най-добрия начин за неговия интерес.

Благодарение на опита, квалификацията и индивидуалното отношение, брокерът „чете малките букви” в дълги и сложни документации, за да е сигурен, че клиентът му получава най-доброто.

Освен това съществено предимство на застрахователния брокер е ролята и възможността му да защитава интересите на клиента в случай на спор по изплащане на застрахователно обезщетение.

Услугите на брокера са безплатни.
Услугите на застрахователния брокер са безплатни за клиента – неговото възнаграждение се включва в застрахователната премия и се дължи от застрахователната компания.

Сигма Консулт - всички видове застраховки

Всички видове застраховки

Застраховки гражданска отговорност, автокаско, домашно имущество, пожар, кражба, злополука, помощ при пътуване, живот и пенсии, търговски обекти

Избери застраховка: