Защо имаш нужда от здравна застраховка и каква е разликата между допълнително и частно здравно осигуряване » Сигма Консулт – Застраховане

Застраховки гражданска отговорност, автокаско, домашно имущество, пожар, кражба, злополука, помощ при пътуване, живот и пенсии, търговски обекти 0884 460 807

 

Защо имаш нужда от здравна застраховка и каква е разликата между допълнително и частно здравно осигуряване

В България всички сме се сблъсквали със здравната система и много често сме оставали недоволни. Чакане по опашки, лошо обслужване и неглижиране, грешки, корупция …

 

Две възможности да се справим с много от системните недостатъци са допълнително или частното здравно осигуряване.

 

Основната разлика между двете е, че допълнителното здравно осигуряване надгражда и допълва обема на медицинските стоки и услуги, които  се предоставят от задължителното здравно осигуряване. Можеш да имаш такова, ако имаш непрекъснати здравноосигурителни права. Частното здравно осигуряване от своя страна е независимо от задължителното – можеш да го имаш и ако си здравно осигурен и ако си здравно неосигурен български гражданин (или чужденец).

 

На пазара на здравните застрахователни продукти в момента има голямо разнообразие от предложения към потребителя, сред които днес ти представяме един уникален продукт – „УНИКА за нашето здраве“ е гъвкав и иновативен застрахователен продукт, който ти позволява да избереш най-подходящата за теб комбинация от разнообразни застрахователни покрития и съответните лимити за тях.

 

Предимствата на „УНИКА за нашето здраве” са многобройни: притежаваш собствена здравна карта, която ти осигурява абонаментно обслужване във всички медицински заведения, с които ЗК „УНИКА” АД има договор; можеш свободно да избираш висококвалифицирани лекари и и специалисти; назначаването на прегледи става бързо и гъвкаво, разплащането става директно между УНИКА и избраното здравно заведение; нямаш ограничение на броя дните престой и лечение в болничното заведение и др.

 

Покритията по застраховката обхващат широк набор от здравни услуги, профилактични мерки, както и необходимостта от неотложно или планирано лечение. Сам избираш здравните пакети, които да бъдат включени в твоя застрахователен договор.

 

Продуктът включва допълнително или частно здравно осигуряване в различни здравни пакети, обособени в три продуктови нива: „Стандарт”, „Комфорт” и „Престиж” , където всяко следващо ниво надгражда предходното. Всеки пакет съдържа различни по обем и обхват здравни услуги, а плащането на застрахователната премия е годишно или разсрочено на вноски през годината. Всяка година застраховката се продължава за следващата след заплащането на застрахователната премия.

 

Основните покрития на „УНИКА за нашето здраве” са профилактика, извънболнично лечение, болнично лечение, дентално лечение, медицински средства, услуги, свързани с битови и други допълнителни условия, дневни пари за болничен престой, обезщетение за операции, здравни услуги, оказвани на бременни, физиотерапия и рехабилитация.

 

Минимално условие за сключване на застраховката е включване на пакет „Болнично лечение“, който е основен пакет. Здравните пакети „Профилактика“, „Здравни услуги, оказвани на бременни“, „Физиотерапия и рехабилитация“, „Дентално лечение“ и „Медицински средства“ могат да се закупуват само едновременно с пакет „Болнично лечение“ и пакет „Извънболнично лечение“. Пакет „Физиотерапия и рехабилитация“ е неразделна част от пакет „Болнично лечение“ и пакет „Извънболнично лечение“. Пакет „Профилактика“ и пакет „Здравни услуги, оказвани на бременни“ могат да се закупят само при групови договори с минимум 10 лица.

 

Сигма Консулт - всички видове застраховки

Всички видове застраховки

Застраховки гражданска отговорност, автокаско, домашно имущество, пожар, кражба, злополука, помощ при пътуване, живот и пенсии, търговски обекти

Избери застраховка: