Застраховка „Отмяна на пътуване“ от Армеец » Сигма Консулт – Застраховане

Застраховки гражданска отговорност, автокаско, домашно имущество, пожар, кражба, злополука, помощ при пътуване, живот и пенсии, търговски обекти 0884 460 807

 

Застраховка „Отмяна на пътуване“ от Армеец

Какво представлява тази застраховка? За какво ни е нужна?

Тази застраховка е доброволна, но се препоръчва на лица, на които предстои някакво пътуване, независимо дали е в страната или в чужбина. Най-общо казано, тя се сключва за да ви бъдат възмездени разходите свързани с пътуването, ако по дадена причина то не може да се осъществи или ваканцията ви бъде прекъсната. Причините могат да бъдат свързани с някакво заболяване на клиента или на негов близък, или пък с други събития като например загуба на лични документи, уволнение или спиране от отпуска от страна на работодателя, призовка за съдебно дело и други подобни – всички са подробно и изчерпателно описани в общите условия, които получава клиента, наред с полицата по застраховката.

Има ли значение по кое време ще сключим застраховката?

Важно е застраховката да се сключи не по-късно от 5 дни, след като е закупен билет за пътуването, платен е хотел, сключен е договор и т.н., като действително трябва да има поне частично плащане. Друго условие също така, е дните оставащи до заминаването да са поне 10.

Каква е цената на застраховката и какво ще ни се заплати при провалено пътуване?

Цената не е фиксирана и зависи от цени на самолетни билети, хотелски нощувки, като цяло на пътуването. Премията, която евентуално ще получите, зависи от застрахователната сума, която сте избрали, както и от продължителността на периода от сключване на полицата до края на пътуването.

Има ли нещо друго, което трябва да знаем?

Всяка една застраховка представлява договор и както при всички договори, и тук трябва да спазвате задълженията си по него. При този вид застраховка, най-общо казано, сте задължени да предоставите на Застрахователя всяка една значима информация при сключването й, за всяка промяна по време на действието й, както и за настъпване на застрахователно събитие в посочените срокове, при пълно съдействие по изясняване обстоятелствата на настъпването му.

„Отмяна на пътуване“ от Армеец е създадена с цял да се наслаждавате на пътуването си и да оставите грижите на нас!

Сигма Консулт - всички видове застраховки

Всички видове застраховки

Застраховки гражданска отговорност, автокаско, домашно имущество, пожар, кражба, злополука, помощ при пътуване, живот и пенсии, търговски обекти

Избери застраховка: