Застраховката „Злополука“ дава комплексна защита срещу рискове, които дебнат отвсякъде » Сигма Консулт – Застраховане

Застраховки гражданска отговорност, автокаско, домашно имущество, пожар, кражба, злополука, помощ при пътуване, живот и пенсии, търговски обекти 0884 460 807

 

Застраховката „Злополука“ дава комплексна защита срещу рискове, които дебнат отвсякъде

Застраховката “Злополука” (наред със застраховката „Живот” и здравната застраховка) е една от важните мерки, които човек може да предприеме за сигурността и комфорта си като личност и като отговорен партньор и родител. Тя ни защитава в динамичното ежедневие, свободното ни време и по време на почивките и пътуванията ни – навсякъде, където сме изложени на рискове.

 

Днес ти представяме нова пакетна застраховка „Злополука” с покритие в страната и чужбина, която ти дава възможност за комплексна защита. Застраховката е предназначена както за индивидуални лица, така и за семейства, а също така и за хора, живеещи във фактическо съжителство.

 

Покритията на застраховката включват временна или трайна загуба на работоспособност, настъпили вследствие на злополука, загуба на живот настъпила при злополука, обезщетение при болничен престой след злополука и спасителни разноски, което на практика позволява застраховката да се използва и като „Планинска застраховка”.

 

Застрахователната премия (цената на застраховката) се определя в зависимост от избрания пакет като при семейните застраховки, премията е обща за цялото семейство, независимо от броя на членовете му.

 

Предложението е структурирано в три гъвкави пакета с нарастваща застрахователна сума и застрахователно обезщетение:

Пакет „Класик” със застрахователна сума 5000 лв/евро, пакет „Комфорт”  със застрахователна сума 10 000 лв./евро и пакет „Престиж”, където застрахователната сума е 20 000 лв./евро.

 

И трите пакета включват изплащане на застрахователната сума при загуба на живот на застрахованото лице над 14 г., изплащане на процент от застрахователната сума при:

 

  • Трайна загуба на работоспособност – изплаща се процент от застрахователната сума, равен на процента загубена работоспособност, определен от ТЕЛК/НЕЛК;
  • Обезщетение при временна загуба на трудоспособност, което се изплаща спрямо избрания застрахователен пакет;
  • Обезщетение за болничен престой до 180 дни на територията на Р.България и до 30 дни в чужбина;
  • Спасителни разноски по издирване, спасяване, оказване на първична медицинска помощ и транспорт.

 

Застрахователните премии са изключително изгодни и зависят от избрания вид (индивитуална, семейна) и пакет („Класик”, „Комфорт”, „Престиж”) на застраховката.

Свържи се с нас за повече информация!

 

Сигма Консулт - всички видове застраховки

Всички видове застраховки

Застраховки гражданска отговорност, автокаско, домашно имущество, пожар, кражба, злополука, помощ при пътуване, живот и пенсии, търговски обекти

Избери застраховка: