ДЗИ подобрява пакет „Закрила“ » Сигма Консулт – Застраховане

Застраховки гражданска отговорност, автокаско, домашно имущество, пожар, кражба, злополука, помощ при пътуване, живот и пенсии, търговски обекти 0884 460 807

 

ДЗИ подобрява пакет „Закрила“

От 01.10 е в сила нов продукт на ДЗИ Застраховане – пакет „Закрила“ при индивидуалните застраховки Злополука.

За кой е предназначена?

Физически лица, като това е подобрен вариант на застраховката Злополука, която компанията предлагаше до момента

Какви рискове покрива?

Смърт при злополука – изплаща се застрахователната сума на ползващите лица, покрива трудови и битови злополуки.

Смърт като следствие от ПТП – застрахователната сума по покритието се изплаща на ползващите лица.

Над 50% инвалидност, която е настъпила като следствие от злополука – изплаща се процент, който е равен на този за трайно загубена работоспособност, сумата се дава на Застрахования.

Над 50% инвалидност, настъпила като следствие от ПТП – изплаща се процент, който е равен на този за трайно загубена работоспособност, сумата се дава на Застрахования.

Временна неработоспособност като следствие от злополука – на Застрахования се изплаща процент от застрахователната сума по покритието. За този риск се отнасят следните проценти: над 20 дни до 40 дни – 5%; над 40 дни до 60 дни – 8%; над 60 дни до 90 дни – 10%; над 90 дни – 15%

Счупени кости и изгаряния – на Застрахования се изплаща процент от застрахователната сума по покритието, равен на процента, посочен в Схемата на обезщетенията при Фрактури и Изгаряния вследствие на злополука.

Суми за оперативно лечение на органи и системи вследствие на злополука – на Застрахования се изплаща процент от застрахователната сума по покритието, равен на процента, определен за извършената операция в хирургическата таблица на ДЗИ.

Дневни пари за болничен престой вследствие на злополука – на Застрахования се изплаща определена в полицата сума за всеки ден престой в болница, до 20 дни еднократен престой и не повече от 30 дни в застрахователната година.

Колко пъти може да се възползвате?

  • Покриват се не повече от 2 събития в рамките на една застрахователна година.

Има ли разновидности на тази застраховка?

Предлага се под формата на 3 различни пакета: сребърен, златен и платинен, като той зависи от застрахователната сума.

  • Сребърен пакет – застрахователна сума: 20 000 лева при смърт или над 50% инвалидност като следствие от злополука, 30 000 лева, ако същите събития са в следствие на ПТП.
  • Златен пакет – застрахователна сума: 30 000 лева при смърт или над 50% инвалидност като следствие от злополука, 50 000 лева, ако същите събития са в следствие на ПТП.
  • Платинен пакет – застрахователна сума: 50 000 лева при смърт или над 50% инвалидност като следствие от злополука, 75 000 лева, ако същите събития са в следствие на ПТП.

Къде е валидна тази застраховка?

За страната и в чужбина.

За кого е подходяща?

Здрави лица на възраст от 18 до 69 години.

За повече информация и пълно съдействие, може да се обърнете към екипа на Сигма Консулт.

Сигма Консулт - всички видове застраховки

Всички видове застраховки

Застраховки гражданска отговорност, автокаско, домашно имущество, пожар, кражба, злополука, помощ при пътуване, живот и пенсии, търговски обекти

Избери застраховка: