„Бърза писта“ от ДЗИ » Сигма Консулт – Застраховане

Застраховки гражданска отговорност, автокаско, домашно имущество, пожар, кражба, злополука, помощ при пътуване, живот и пенсии, търговски обекти 0884 460 807

 

„Бърза писта“ от ДЗИ

На „Бърза писта“ с дигитализацията в ДЗИ ви изплащат обезщетения по Каско+ до 24 часа!

В ДЗИ усилено работят за затвърждаване на лидерската си позиция на застрахователния пазар у нас, чрез въвеждане на нова уникална за България услуга.

Процесът по завеждане на щета по Каско+ става изцяло дигитализиран и това ще позволи клиентите да получат своето обезщетение още на следващия ден. По този начин се избягва тромавата процедура с обработката на документацията на хартиен носител, което не само спестява време и ресурси, а и улеснява значително работата на служителите. Остава, разбира се, ангажимента от страна на застраховащия, да предостави пълния набор от документи по щетата.

Услугата, доста удачно, е наречена „Бърза писта“ и по същество включва четири последователни стъпки:

·        на първо място процедурата изисква да се направи онлайн подаване на уведомление за щета

·        подробно описване през мобилно устройство на щетите по автомобила

·        изготвяне на дигитално досие с пълната необходима документация

·        извършва се онлайн проверка на статуса по щетата

От новата услуга могат да се възползват, както клиенти избрали „Експертна оценка“ или плащане по предоставени фактури, така и такива които имат право на „Доверен сервиз“. Последните, обаче, трябва да имат добра застрахователна история и да отговарят на определен праг на щетимост, а също така автомобилът им да не изисква поправяне на повече от пет детайла или смяна на части за настоящата щета, като стойността на ремонта не трябва да надхвърля сумата от 1000 лева. За целите на пълната дигитализация, в системата е заложена и автоматична калкулация, която определя размера на обезщетението.

В ДЗИ са оптимисти, че „Бърза писта“ ще се приеме изключително добре от клиентите на компанията. От дружеството са решени да продължат по пътя на разработки и въвеждане на иновации, което е в унисон с амбициите им, да бъдат в крак с модерните времена, отговаряйки на търсенето и все по-нарастващите изискванията на потребителите.

Сигма Консулт - всички видове застраховки

Всички видове застраховки

Застраховки гражданска отговорност, автокаско, домашно имущество, пожар, кражба, злополука, помощ при пътуване, живот и пенсии, търговски обекти

Избери застраховка: