Бавна, но възходяща тенденция при купуването на доброволни застраховки » Сигма Консулт – Застраховане

Застраховки гражданска отговорност, автокаско, домашно имущество, пожар, кражба, злополука, помощ при пътуване, живот и пенсии, търговски обекти 0884 460 807

 

Бавна, но възходяща тенденция при купуването на доброволни застраховки

33% от българите са сключвали застраховка извън „Гражданска отговорност“ на автомобилистите (която е задължителна). Доброволните застраховки се купуват предимно от високостатусни групи, хората в столицата и областните центрове – 67% или всеки трети, живеещ там, са сключвали някакъв вид застраховка. Това са данните от представително социологическо проучване, проведено по поръчка на застрахователният портал 24ins.bg и изпълнено от агенция ЕСТАТ в края на месец септември 2017.

 

Най-купуваният застрахователен продукт у нас е задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, която са използвали 83,2% от лицата, сключвали някога застраховки. Потребителите отговарят че са потребявали във времето съответно: „Имущество“ (23,5%), „Живот“ (20,5%), „Каско“ (20,3%) и „Здравна“ (15,3%).

 

Предимно мъже висшисти, собственици на фирми или работещи на ръководни позиции или свободни длъжности, са използвали повече от един застрахователен продукт. Над половината от потребителите с най-ниски месечни доходи (до 500 лв) заявяват, че не са използвали никога застрахователен продукт.

 

От цялата извадка6.1% споделят, че са използвали услугите на онлайн застраховането въпреки, че  над 55% от запитаните знаят за възможността да си поръчат застраховка онлайн, но използват интернет за сравнение и събиране на информация. Въпреки ниското доверие към финансовите услуги онлайн, тенденцията е към покачване, посоката просто не може да бъде друга.

 

по материал от http://www.economic.bg

Сигма Консулт - всички видове застраховки

Всички видове застраховки

Застраховки гражданска отговорност, автокаско, домашно имущество, пожар, кражба, злополука, помощ при пътуване, живот и пенсии, търговски обекти

Избери застраховка: