Сигма Консулт - всички видове застраховки

Застраховки гражданска отговорност, автокаско, домашно имущество, пожар, кражба, злополука, помощ при пътуване, живот и пенсии, търговски обекти 0884 460 807

 

Начало

Застраховане

Научете повече за нас и това, което правим по различен начин и по-добре от другите.

Здраве

Здравето е най-голямото богатство. За съжаление, потопени в напрегнатото ежедневие повечето хора забравят за неговото значение и го пренебрегват А нима има нещо по-важно от самите Вас и от Вашето семейство…
Още

Живот и пенсии

Финансова сигурност и спокойно бъдеще за Вас и за Вашето семейство. Изберете програма за животозастраховане, която най-точно съответства на Вашите предпочитания и възможности.
Още

Злополука

За да се чувствате спокойни и защитени, където и да се намирате, изберете застраховка „Злополука”. Сключването на застраховка „Злополука”, Ви осигуряванадеждна застрахователна закрила…
Още

Отговорности

На всеки от нас може да се случи да отговаря пред някого, който е претърпял нараняване или материална загуба от наше действие или бездействие или вследствие на проявена небрежност от наша страна…
Още

Срещу природни бедствия

Новините за проливни дъждове, земетресения, вулканични изригвания и урагани бури, станаха твърде много. Преди ги слушахме за страните извън Европа ,но сега са тук…
Още

Автомобилното застраховане

Колата е незаменимо средство № 1. Последствията: увеличение на трафика, претъпканите улици, задръствания. Има и злополуки – въпреки по-внимателния стил на …
Още

Къщи & Апартаменти

Вие вече сте създали уютен дом, или сте на път да реализирате мечтите си.
Кражба чрез взлом, пожар, буря и тръба взрив – ежедневни опасности..
Още

Застраховка за пътуване

Независимо дали се радвате на семейна почивка, плаж, круизен кораб или искате да откриете света – тук ще намерите правилната застраховка за вашето пътуване.

Автоиконом

КАКВО Е АВТОИКОНОМ?

АвтоИконом е уникална услуга, която ви спестява времето и главоболията за поддръжка на вашия автомобил.

С едно натискане на бутон при вас ще дойде АвтоИконом (професионален шофьор), който ще откара и върне колата ви в избран от вас или препоръчан от нас сервиз. Премиум марки, като  Лексус и Инфинити вече предлагат този тип услуга.

С АвтоИконом всеки получава премиум услуга на достъпна цена.

 • За да сте сигурни, че автомобила ще бъде върнат в същия вид, ние го заснемаме предварително. Имате нашата пълна гаранция в това отношение.
 • Ключовете и всички документи се описват и съхраняват внимателно. Ползваме временни стелки, които осигуряват по-добра хигиена в автомобила до неговото връщане при вас.
 • Може да бъдете на пълно спокойни, защото се придържаме към всички правила и ограничения за шофирането в и извън населеното място.
 • Гаранция за липса на аварии! При инцидент или други непредвидени обстоятелства, АвтоИконом ще осигурим автомобил за временно ползване или поемаме разходите.

1. Стъпка

Свалете мобилното приложение за Android или iOS или отидете на формата за поръчка по долу.

2. Стъпка

Пуснете вашата заявка към АвтоИконом като попълните всички необходими данни за нея. Възможно най-скоро, ние ще върнем обаждане. То е на избран от вас номер и служи за да уточним удобен час за откарване на автомобила.

3. Стъпка

Очаквайте пристигането на вашия АвтоИконом на предварително уговорен адрес и в посочен от вас час. Автомобилът ще бъде откаран, но преди това се прави опис в протокол и се отчита състоянието на приемане.

4. Стъпка

Ще ви се обадим, когато автомобилът е напълно готов за неговото връщане при вас на удобно място, в желан от вас час.

 

Откарване и връщане на автомобила за заявеното обслужване или асистенция при произшествие на пътя. И всичко свързано с вашият автмобил.

 

Партньори

Компаниите, на които се доверяваме

ДЗИ

1220, ул. „Първа българска армия“ 18, София

ЗК Уника АД

гр. София, ул. Юнак №11-13

ЗАД Алианц България

гр. София, бул. Дондуков № 59

ЗК Олимпик

бул. Янко Сакъзов №62

ЗАД Армеец

гр. София, ул. Стефан Караджа №2

ЗК ЛЕВ ИНС АД

гр. София, бул. Черни връх №51

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП

гр. София, пл. Позитано №5

Дженерали Застраховане АД

гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков №68

ЗАД ОЗК – Застраховане АД

гр. София, ул. Света София №7, ет.5

Groupama

бул. Цариградско шосе № 47А

CertAsig
ЗК Асет Иншурънс АД

гр.София, ул. Шар планина 33

GDPR

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

„Сигма Консулт” ЕООД, вписано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК115504103 с основен предмет на дейност:застрахователен брокер, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Тунджа 10, с № в КФН 177-ЗБ/06.08.2009г. обработва Вашите данни в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 – GDPR), наричан по – нататък „Регламента” и Закона за защита на личните данни /”ЗЗЛД”/. За връзка със „Сигма Консулт” ЕООД: адрес гр.София, кв. Манастирски ливади, ул. Тодор Джебаров, бл. 134 партер тел: 0889778888 адрес на електроннна поща: office@sigmaconsult.eu; web сайт: www.sigmaconsult.bg; обработващ лични данни Татяна Велкова.

В качеството си на администратор на лични данни с настоящото информираме Вас – като „субекти на лични данни”, какви лични данни, по какъв начин и за какви цели, събира, обработва, съхранява и споделя „Сигма Консулт” ЕООД, мерките, които предприема във връзка със защитата на личните Ви данни и правата Ви по отношение на обработването им.

Тази Декларация е съобразена с Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 – GDPR), наричан по – нататък „Регламента” и Закона за защита на личните данни /”ЗЗЛД”/ .

Този документ подлежи на допълнение и изменение и е желателно периодично запознаване с неговото съдържание.

ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни представляват информация относно физически лица, по която те могат да бъдат идентифицирани.

Като застрахователен брокер „Сигма Консулт” ЕООД, събира различни лични данни с оглед изпълнение на възложеното застрахователно посредничество за сключване и изпълнение на застрахователни договори.

„Сигма Консулт” ЕООД, като Администратор на лични данни, събира от клиентите си – физически лица или от лицето, което ги представлява, следните лични данни в зависимост от застрахователния договор /полицата/, който предстои да се сключи:

 • Имена; ЕГН /дата и място на раждане, личен номер на чужденец, гражданство/; постоянен и настоящ адрес; данни от документа за самоличност; телефон; електронен адрес; семейно положение; данни за представители по закон или пълномощие; притежавано движимо или недвижимо имущество, което ще се застрахова; регистрационни номера на МПС; финансова информация – банкови сметки и произход на средства;
 • Специални категории лични данни – данни за здравословно състояние заедно със съпътстващи документи /епикризи, декларация за моментно здравословно състояние, рецепти за предписани лекарствени средства и др./. Тези данни се събират единствено при сключване и евентуално предявяване на претенции по застраховки от вида „Животозастраховане”.
 • Всяка друга информация, предоставена доброволно от клиента.

ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ

„Сигма Консулт” ЕООД събира горепосочените лични данни по следните начини:

 • Информация, предоставяна от клиентите;
 • Информация, предоставяна от трети лица;
 • Други източници

Когато се предоставят на „Сигма Консулт” ЕООД лични данни, принадлежащи на трето лице, е необходимо предварително това лице да бъде информирано и да е налице неговото съгласие или друго законово основание за предаване на личните му данни. Задължително е третото лице да е запознато с настоящата информация, приложима относно обработването и защитата на неговите лични данни.

ОСНОВАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

„Сигма Консулт” ЕООД събира посочените по-горе лични данни на едно или повече от следните основания, визирани в чл. 6 на Регламента:

 • Договор: „Сигма Консулт” ЕООД сключва с клиентите си писмен договор за възлагане на застрахователно посредничество и събира лични данни с оглед сключването и изпълнението на този договор. За определени застраховки не се изисква писмен договор, а възлагането е устно.
 • Закон: „Сигма Консулт” ЕООД има нормативно установени задължения /данъчни, счетоводни, за предотвратяване на измами, пране на пари, финансиране на тероризъм и др./ и за тяхното изпълнение е задължено да събира лични данни.
 • Легитимен интерес: „Сигма Консулт” ЕООД може да обработва лични данни с оглед на свой легитимен интерес /например за предявяване и защита на свои правни претенции/. Винаги се прави преценка дали пред този легитимен интерес преимущество имат интереси на физическите лица – клиенти или техни основни права и свободи
 • Съгласие: Във всички останали случаи „Сигма Консулт” ЕООД обработва лични данни единствено въз основа и след получаване на изричното съгласие на субекта на лични данни. Съгласието трябва да е изрично, свободно и информирано. Във всеки момент клиентът може да оттегли съгласието си и „Сигма Консулт” ЕООД ще преустанови обработването на съответните лични данни за в бъдеще.

ЦЕЛИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

„Сигма Консулт” ЕООД обработва лични данни на своите клиенти със следните цели:

 • Идентифициране на клиенти, предоставяне на услуги по застрахователно посредничество; офериране, сключване и обслужване на застрахователни договори;
 • Предоставяне на информация по вече сключени, с посредничеството на „Сигма Консулт” ЕООД, застрахователни договори – изтичане на срокове по застраховки, законодателни промени и др.
 • Предоставяне на информация за застрахователни услуги и продукти;
 • Съдействие при предявяване на претенции и ликвидация на щети, при направено искане от страна на клиентите;
 • Предоставяне на отговори на запитвания и жалби на клиенти;
 • Съставяне на отчети и справки към Комисията за финансов надзор и застрахователните компании, които представлява „Сигма Консулт” ЕООД;
 • Спазване на нормативните разпоредби на българското и европейското законодателства;
 • Защита на легитимните интереси на „Сигма Консулт” ЕООД например в съдебни и административни производства;
 • Оптимизиране работата и качеството на услугите, предоставяни от „Сигма Консулт” ЕООД.

ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ И СПОДЕЛЯНЕ:

При осъществяване на дейността си „Сигма Консулт” ЕООД може да сподели обработваните лични данни с някои от следните лица:

 • Застрахователните дружества, които клиентите са избрали с посредничество на „Сигма Консулт” ЕООД;
 • Адвокати, консултанти и счетоводители, с които „Сигма Консулт” ЕООД работи;
 • Държавни, съдебни и регулаторни органи, които по силата на закона имат право да изискват информация, съдържаща лични данни /например – съд, прокуратура, Комисия за защита на личните данни, МВР и др./
 • Пътна помощ, автомобилни сервизи, медицински лица, болнични заведения
 • Доставчици на услуги на „Сигма Консулт” ЕООД / IT- доставчици и специалисти; оценители и вещи лица; куриерски и пощенски услуги и др./

Извън посочените по-горе лица, „Сигма Консулт” ЕООД споделя обработвани лични данни с фирми, организации и външни лица само с изричното съгласие на субекта на лични данни.

При посещение на интернет страницата на „Сигма Консулт” ЕООД е възможно да се осъществи връзка с друга страница на други доставчици на услуги. „Сигма Консулт” ЕООД не носи отговорност за сигурността на личните данни, в случай, че при посещението на тези други страници се събират лични данни.

С партньорите, с които „Сигма Консулт” ЕООД има сключени договори, са уговорени условия за защита на личните данни, стриктно спазване на законодателството в тази насока и предприемане на подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

Застрахователните дружества, които представлява „Сигма Консулт” ЕООД, обработват лични данни отделно от и за свои цели като Администратори на лични данни.

ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ В ДРУГА ДЪРЖАВА

„Сигма Консулт” ЕООД не предава лични данни на други лица в друга държава членка на ЕС или трета държава.

ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

„Сигма Консулт” ЕООД съхранява обработваните лични данни за период, съобразен с техния вид и с целите, за които са събрани както и за всяка друга допустима и свързана цел или до изтичане на законоустановен срок.

За защита на свой легитимен интерес, а именно изтичане давностния срок за предявяване на претенции, „Сигма Консулт” ЕООД ще съхранява лични данни за период не по-малък от 5 години след изтичане или прекратяване на сключения договор.

Съхранението и обработването на лични данни след изтичане на горепосочения срок е допустимо, когато заличаването им е възпрепятствано поради юридически, регулаторни или законодателни причини /съдебни спорове, промяна в нормативните изисквания и др./

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

„Сигма Консулт” ЕООД прилага множество технически и организационни мерки за защита на личните данни от непозволен достъп, използване или разкриване, като криптиране на връзките при комуникация на лични данни; съхраняване данните на сървъри, снабдени с надеждни съвременни защити и протоколи за сигурност; контрол достъпа до лични данни чрез определяне на нива на достъп и разпределение на задълженията относно обработването на данните; използване на пароли за достъп; прилага мерки по сигурността на помещенията и местата в тях, където се съхраняват лични данни; приема вътрешни актове – политики, правила и инструкции относно защитата на лични данни; изисква от своите партньори, доставчици на услуги и други лица, на които споделя лични данни да прилагат съответни мерки по защита на личните данни.

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Във връзка с обработването и съхранението на лични данни, субектите на лични данни има определени права спрямо „Сигма Консулт” ЕООД, които са предоставени от регламента и приложимото законодателство, а именно:

 1. Право на достъп до обработваните лични данни както и получаване на следната информация: за каква цел се обработват данните, вид лични данни, които се обработват, получаване на лични данни, срок на обработване на лични данни;
 2. Право на коригиране на обработваните лични данни, които са неточни или неактуални, както и право да се подаде жалба пред надзорен орган в случай на отказ от „Сигма Консулт” ЕООД за коригиране на личните данни;
 3. Право да се иска от „Сигма Консулт” ЕООД да ограничи обработването на личните данни, когато:

3.1. личните данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който „Сигма Консулт” ЕООД да провери точността на личните данни;

3.2. обработването на лични данни е неправомерно;

3.3. „Сигма Консулт” ЕООД не се нуждае повече от личите данни за целите на обработването, но данните са необходими за установяване, упражняване или защита на правни претенции;

3.4. има възражение срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „Сигма Консулт” ЕООД имат преимущество пред интереса на субект на данни;

 1. Право личните данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне („правото да бъдеш забравен”) – „Сигма Консулт” ЕООД да заличи личните данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните – когато няма законово основание за продължаване на обработването им, или когато е оттеглено съгласието и не е налице друго правно основание за обработването им, или когато легитимния интерес на субекта на лични данни има предимство пред законните основания на „Сигма Консулт” ЕООД, или когато обработването им е в нарушение на законодателството;
 2. Право на възражение пред „Сигма Консулт” ЕООД срещу обработването на лични данни по всяко време, като се посочат основанията за това – законово основание или използването им за целите на директния маркетинг;
 3. Право да се подаде жалба срещу обработването на лични данни или неспазване на правата субектите на лични данни пред компетентния надзорен орган – Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, (www.cpdp.bg);
 4. Право на уведомяване, когато има риск за нарушаване сигурността на личните данни, като „Сигма Консулт” ЕООД следва да уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му, както и дали е уведомил надзорния орган за нарушението;
 5. Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субектите във връзка с личните данни са били нарушени;
 6. Право на оттегляне съгласието за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието, преди то да бъде оттеглено, за което „Сигма Консулт” ЕООД се уведомява по следния начин: писмено на адрес: гр. София, кв.Манастирски ливади, ул.Тодор Джебаров, бл.134 партер
 7. Право на преносимост на данните – получаването на данните и прехвърлянето им на друго лице.

Можете да се обърнете към „Сигма Консулт” ЕООД на посочените адреси и информация за контакт, с оглед упражняване на правата Ви.

При искане за достъп до личните данни, ще Ви предоставим копие от тях, като при повторно или следващо искане може да определим разумна такса за предоставянето им.

Пренасяне на данните може да се извърши при наличие на следните условия: автоматизирано обработване на данните /не на хартиен носител/ и основанието за обработване на данните Ви е Вашето съгласие, договор или предприети стъпки по Ваше искане преди сключване на договор. Пренасянето на данните не води до тяхното заличаване и „Сигма Консулт” ЕООД ще продължи да ги обработва и да Ви предоставя посредническата услуга.

На всяко искане или запитване ще отговорим в едномесечен срок във формата, в която то е направено /на хартия или в електронен формат/.

Блог

„ОЗК – Застраховане“ в пролетна офанзива

Пролетта не е само сезон на пробуждането в природата, тя активизира и различни бизнес идеи. Застрахователните компании са силно мотивирани да се развиват и да предлагат изгодни, гъвкави продукти, а ние от Сигма Консулт, винаги с радост подкрепяме добрите нововъведения.

„Бърза писта“ от ДЗИ

На „Бърза писта“ с дигитализацията в ДЗИ ви изплащат обезщетения по Каско+ до 24 часа!

Каско „Престиж“ от Групама с истинска грижа за клиента

Отстъпка с множество условия или задължително предварително плащане. Познат ли ви е този сценарий при стандартните застраховки Автокаско?

Застраховка „Отмяна на пътуване“ от Армеец

Какво представлява тази застраховка? За какво ни е нужна?

Нещата, които всеки сноубордист или скиор трябва да знае

Зимният сезон вече е в разгара си и планинските курорти са пълни с любители на белите спортове

“УНИКА“ дава възможност за самостоятелен оглед на щети

За максимално улесняване на клиентите и оптимизиране на процеса по завеждане на щети, от ЗК „УНИКА“ АД въвеждат възможност за извършване на самостоятелен оглед (заснемане) на щети по имуществени застраховки на физически лица.

Три автомобила, които губят значително от своята стойност за първите си три години

От известно време насам, от различни източници отвъд и отсам Атлантика, ежегодно се публикуват класации. Те ни показват автомобилите, които най-бързо се обезценяват след излизането си от магазина.

ДЖЕНЕРАЛИ с бонус 20% отстъпка за застраховка „Домашно имущество“

От 05.11 започва кампанията на застраховка „Домашно имущество“ от ДЖЕНЕРАЛИ Застраховане.

Таня Велкова от „Сигма Консулт“: С „АвтоИконом“ правим живота на хората по-лесен

Здравей Таня, как така „Сигма конслулт“ и „АвтоИконом“ са заедно?

ДЗИ подобрява пакет „Закрила“

От 01.10 е в сила нов продукт на ДЗИ Застраховане – пакет „Закрила“ при индивидуалните застраховки Злополука.

Десет любопитни факта за застраховането по света

Бавна, но възходяща тенденция при купуването на доброволни застраховки

Какво е „Авто Асистанс” на Groupama и защо си заслужава да платите 1 лев на месец за нея

Необходима ли ни е планинска застраховка?

35 исторически факта за застраховането в България

8 съвета как да осигурите безопасност на дома ви, докато сте във ваканция извън града

Три причини да направите застраховка на домашния си любимец

Малко повече за новия ни телфон 0700 90 018 и защо сме щастливи, че го има!

9 въпроса, които трябва да си зададем, преди да сключим застраховка за пътуването си за празниците

Наградата „Хамбоун“ отива при куче със странни навици

Някои въпроси пред системата „бонус–малус”

А ти застрахова ли си айфона?

Повече за финансовото образование на учениците

Таня Велкова – топ брокер с голям късмет!

„UNIQA Four Shares”  е нов продукт за хора с нисък рисков толеранс

Още малко за системата „Бонус-малус“

Открадната красота

Как да предпазя семейството си и собствеността си от киберпрестъпления

Още малко застрахователни понятия

Какво да правя при пътно транспортно произшествие

Застрахователни понятия за начинаещи

Всичко, което знаем за въвеждането на системата „бонус-малус” до момента

Системата „бонус-малус“ се очаква да направи застраховката „Гражданска отговорност“ по-евтина за изрядните шофьори и по-скъпа за неизрядните.

Застраховката „Злополука“ дава комплексна защита срещу рискове, които дебнат отвсякъде

Днес ти представяме нова пакетна застраховка „Злополука” с покритие в страната и чужбина, която ти дава възможност за комплексна защита.

Пет причини да имаш личен застрахователен брокер

Големи отстъпки в УНИКА България до края на годината!

Защо имаш нужда от здравна застраховка и каква е разликата между допълнително и частно здравно осигуряване

Пет причини да си млад и застрахован

Застраховката „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, e средство срещу инфлацията

Безплатно hands-free при регистрация на нова кола

Огледите на щети с дронове е най-новият хит в Щатите.

Времето ще покаже докъде ще се разпростира ролята им.

Каква е разликата между застрахователен брокер и застрахователен агент?

Най-важното, което трябва да знаете за имуществените застраховки

Как се попълва двустранен констативен протокол?

Да претърпиш ПТП е изключително стресиращо и объркващо събитие, за съжаление леки произшествия с материални щети се случват стотици всеки ден.

„Дисни“ ще получи 41 млн. британски лири застраховка за смъртта на Кари Фишър

Компанията „Дисни” ще получи застраховка за 41 млн. британски лири загуби за смъртта на Кари Фишър. Застраховката е сключена с „Лойдс” в Лондон, съобщиха от „Индипендънт”.

КАТ вече ще следи онлайн кой има „Гражданска отговорност“

Застрахователите получават достъп до досието ви в КАТ и ще знаят имате ли нарушения
От средата на 2017 година МВР ще разполага с информация в реално време кой има сключена застраховка "Гражданска отговорност". Застрахователите пък ще имат достъп до данните на КАТ, така че при сключване на полици няма да ви се налага да носите талона на автомобила.

Хайде на ски с SURF Housе

Често с нашите клиенти, с идеята да бъдем взаимно успешни, намираме най-различни форми на съвместно сътрудничество И знаете ли кое е най-хубавото? Че това сътрудничество ВИНАГИ е успешно . Благодарим ви SURF Housе.

Започва продажбата на винетките за 2017

При закупуването им шофьорите трябва да изискват касова бележка с вписан регистрационен номер на превозното средство

Празнични предложения от BMW.

Вижте лимитираните ценови оферти за нови и употребявани автомобили BMW сега тук.........

Време за пътешествие

Медицинска застраховка за чужбина

Контакти

Нашият адрес:

Сигма Консулт ЕООД

гр. София, жк. Манастирски Ливади, ул. „Тодор Джебаров“ бл .134, партер

070090018/ 02 4653 129 / 02 4443 442 / 0884 460 807

office@sigmaconsult.eu

Сигма Консулт във Фейсбук

Свържете се с нас!

Благодарим за Вашето запитване!
Наш оператор ще се свърже с Вас на посочените данни за връзка.
За допълнителни въпроси тел. 070090018/ 02 4653 129 / 02 4443 442 / 0884 460 807

SIGMA CLUB

Условия за издаване на карта за лоялност и доверие - SIGMA CLUB.

Условия за издаване на карта за лоялност и доверие – SIGMA CLUB.

Участието в SIGMA CLUB е напълно безплатно.

Всеки клиент, посетил офисa на Сигма Консулт в град София, автоматично получава правото да му бъде издадена безсрочна карта за членство в клуба. Тя се издава при покупка на застрахователна полица и на база попълнено заявление от клиента.

Притежателят на карта SIGMA CLUB може да бъде физическо лице или фирма

С участието си в SIGMA CLUB, картодържателят се съгласява с възможността да получава на посочените адрес, телефон и e-mail съобщения за промоции и отстъпки, на които има право като участник в клуба.

С участието си в SIGMA CLUB картодържателят дава право Сигма Консулт ЕООД да използва посочената лична информация единствено за издаване на клубна карта и участието му в клуба.

Издаването на карта SIGMA CLUB е обвързано с покупка на застраховка.

Всеки картодържател може по всяко време да прекрати участието си в клуба чрез писмено изявление до Сигма Консулт ЕООД.

Отстъпки при застраховане с карта SIGMA CLUB:
– Автокаско – 10% или ползване на префенциални тарифи;
– Имущество -10% или ползване на префенциални тарифи;
– Злополуки-10% или ползване на префенциални тарифи;
– Туристическа-10% или ползване на префенциални тарифи;
– Медицински-20% или ползване на префенциални тарифи;
– Отговорности-5% или ползване на префенциални тарифи.

Сигма Консулт - всички видове застраховки

Всички видове застраховки

Застраховки гражданска отговорност, автокаско, домашно имущество, пожар, кражба, злополука, помощ при пътуване, живот и пенсии, търговски обекти

Избери застраховка: